Ч.7-Андрій Любич про історико-правові аспекти обігу земель сільськогосподарського призначення.

https://www.youtube.com/watch?v=fe2Kjnwc0-w&t=12695s.

Почавши огляд історії земельних відносин з 1654-го року (Переяславської ради та березневих статей), автор стисло описує часи гетьманщини, малоросійське генерал-губернаторство, скасування панщини (1848 р.) на землях Західної України та скасування кріпацтва (1861 р.) на землях малоросійського малоросійське генерал-губернаторства, столипінську реформу, більшовицький Декрет про землю, Земельний кодекс УСРР 1922-го року, колективізацію та скасування наділів, Земельні кодекси 1970-го, 1990-го та 2001-го років, переходить до нормативно-правових актів сучасної України - законодавства про фермерство та одноосібне селянське господарство.  Повторює виклад головних положень Земельного кодексу України (2001-го року), Цивільного кодексу України ((2003-го року), на підставі якого втратило чинність законодавство про власність на землі, розвиток системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.