Купую бичків від населення, а також від господарств