Сульфат амонію гранульований pH 6,5

7200 Грн, (договорная)   Просмотров: 2332
Тип объявления: Продам Доставка: Самовывоз, При встрече
Адрес: Украина, Ровненская область, Ровно
загрузка карты...
Доставка:Самовывоз/Pickup,При встрече/At the meeting,Array,Array

Описание: ПП «Мінераліз» та ТОВ «УкрТеноФос-Плюс», вивело на ринок мінеральних добрив інноваційний продукт - Гранульоване азотно-сіркове добриво (N21:S24), збагачене гуматами, виробництва ТзОВ «УкрТехноФос».

Компанії «УкрТехнофос» вдалось вперше в Україні, та й на теренах країн СНД, впровадити унікальну вітчизняну технологію гранулювання сульфату амонію та збагачення його гуматами. Вивчаючи зарубіжний досвід із застосування сульфату амонію на культурах, можна з впевненістю сказати, що у якості азотно-сірковмісного добрива ГРАНУЛЬОВАНИЙ СУЛЬФАТ АМОНІЮ стає добривом №1 в Україні. Збагачення гуматами надає йому ще більшої агрохімічної цінності, оскільки дозволяє одночасно вирішити цілу низку актуальних проблем.

Застосування азотно-сіркового добрива гранульованого (N21:S24) 
Встановлено, що кожній культурі властива своя фізіологія мінерального живлення щодо сполук сірки та азоту. Фізіологія мінерального живлення ріпаку озимого потребує співвідношення - N:S= 5-10:1. Для зернових колосових культур та кукурудзи це співвідношення повинно становити - N:S= 16-20:1 відповідно. Лише за умови дотримання такого співвідношення вирішується проблема оптимізації мінерального живлення сполуками сірки та азоту. Тільки за таких умов культури здатні нормально синтезувати білкові сполуки, підвищується їх коефіцієнт засвоєння сполук азоту.
Азотно-сіркове добриво гранульоване є високоефективним азотним добривом, застосування якого забезпечує високу агрономічну і економічну ефективність вирощування основних сільськогосподарських культур.

Азотно-сіркове добриво гранульоване одержують шляхом грануляції сульфату амонію кристалічного з додаванням водного розчину гуматів.

Основна сировина, яка використовується для виробництва добрива це:
- сульфат амонію;
- гумати (калієва або натрієва сіль гумінових кислот). 
Гранулювання сульфату амонію здійснено методом пресування у двовальцевих грануляторах, за рахунок чого він не злежується!
На азотно-сіркове добриво зареєстровані технічні умови ТУ У 24.1-37685405-001:2011
 
Найважливіші переваги азотно-сіркового добрива гранульованого в порівнянні з сульфатом амонію кристалічним є:
Покращенні фізико-механічні властивості добрива:
- рівномірний гранулометричний склад.
Масова частка товарної фракції розміром:

 • від 3 до 4 мм складає не менше 90 % (при нормі 80%),
 • від 1мм (тобто пил) складає тільки 2%.
 
 
- показник динамічної міцності гранул знаходиться на рівні показника для калію хлористого і складає 80-90% при нормі не менше 80%.
- розсипчастість (продукт не злежується, після тривалого зберігання гранули не руйнуються, навіть слабокомковані розсипаються).

Покращенні екологічні показники. Азотно-сіркове добриво має нейтральне значення рН:
рН 10% водного розчину азотно-сіркового 5,8-6,4 проти значення для кристалічного сульфату 4,6-4,8. Таким чином, використовуючи гумати в процесі грануляції сульфату амонія ми покращуємо екологічні показники добрива, а саме змінюємо фізіологічну кислотність добрива; Амонійна форма азоту, сумісного з сіркою, запобігає накопиченню нітратів в 3 рази, зменшує вміст радіонуклідів в рослинах в 2 рази, важких металів в 1,7 рази. Може застосовуватись на забруднених територіях.

Покращенні агро-хімічні переваги:
 • § однорідність внесення (гранули розсіюються технічними засобами однорідно, рівномірно);
 • § гранульована форма забезпечує можливість використання азотно-сіркового добрива як складової тукосумішей. На відміну від кристалічного, нейтралізоване гуматом азотно-сіркове добриво не вступає в хімічну реакцію з іншими складовими тукосумішей і забезпечує сталий хімічний і гранулометричний склад;
 • § відсутність опіків на рослинах після внесення.
Застосування гуматів в азотно-сірковому гранульованому добриві:
 • § підвищує засвоюваність поживних речовин азотно-сіркового добрива рослинами на 30-50%;
 • § прискорює схожість насіння;
 • § сприяє розвитку кореневої системи;
 • § підвищує стійкість рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища: пониженої температури, поганої освітленості, недостатнього зволоження;
 • § підвищує стійкість рослин до хвороб і шкідників;
 • § стимулює розвиток всіх ґрунтових мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню гумусу;
 • § підвищує ефективність засвоєння рослинами мінеральних речовин і мікроелементів;
 • § покращує якість вирощеної продукції: під їх впливом в рослинах збільшується зміст вітамінів, білка, крохмалю, нуклеїнових кислот і цукру; по зерну: підвищення клейковини на 3%;
 • § гумати сприяють економному витрачанню вологи в денний жаркий період та підсилюють захисну реакцію рослин проти дії високих температур і засухи, є регулятором водного режиму у ґрунті;
 • § зв'язують продукти техногенного забруднення: сполуки ртуті, свинцю, пестициди, радіонукліди і ін. і перешкоджають їх надходженню з грунту в рослину і цим забезпечують екологічну чистоту продукції.
 • § гумати, які містяться в добриві, покращують фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунтів, виконують захисну (протекторну) функцію, здатні відновлювати родючість бідних, виснажених, техногенно-порушених ґрунтів.
Азотно-сіркове добриво гранульоване рекомендується в першу чергу для культур:
 • § вимогливих до сірки (ріпак, капуста та інші хрестоцвіті культури, гречка, озима та яра пшениця);
 • § які віддають перевагу амонійній формі азоту нітратного (картопля, цукровий буряк, кормові культури);
 • § які краще ростуть при слабокислій реакції ґрунтового розчину (картопля, льон, чай, соняшник, морква, помідори, щавель, петрушка, ріпа, редька, гарбуз, кабачки, редиска, аґрус, малина).
Вносити азотно-сіркове добриво рекомендується як в основне внесення під передпосівну культивацію, що дає можливість рівномірного розподілу добрива по полю, так і при  підживленні.
Фізико-хімічні показники азотно-сіркового добрива:
1. Зовнішній огляд Гранули сіро-коричневого кольору:
2. Масова частка азоту загального в перерахунку в сухій речовині, 21 %
3. Масова частка загальної сірки в перерахунку в сухій речовині,           24±1%
4. Масова частка гуматів в перерахунку на гумінові кислоти в сухій речовині,   0,2%
5.Масова частка води, не більше      1.5 %
6. Гранулометричний склад:
-          масова частка фракції розміром:
-          від 1 мм до 5 мм, не менше:  80%,
-          менше 1 мм, не більше:          5 %,
7. Розсипчастість                            100 %

Телефон
+380(97)7600100
+380(67)3635760

Фото

 • Сульфат амонію гранульований pH 6,5