Угода користувача портала Agrostory

Опис послуг
Agrostory.com надає послуги, що дозволяють користувачам реєструватися і створювати на сайті облікові записи, розміщувати й отримувати інформацію. Після реєстрації на Agrostory.com користувач отримує доступ до розділу сайту «Особистий кабінет», в якому він може публікувати інформацію про компанію, яку він представляє: контактну інформацію; інформацію про товари та послуги, що пропонуються компанією; іншу інформацію про компанію.


Вартість послуг
Реєстрація та створення на сайті облікового запису, доступ до розділу сайту «Особистий кабінет» здійснюється безкоштовно. Додаткові послуги надаються за плату, розмір якої встановлюється Адміністрацією Agrostory. 


Обов'язки користувача 
При реєстрації користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе, згідно з питаннями, пропонованими у формі реєстрації та формах в розділі сайту «Особистий кабінет», а також підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

У разі надання неправдивої інформації Agrostory.com має право тимчасово зупинити або скасувати реєстрацію користувача і припинити надання послуг. Не робити самостійно або за допомогою залучення третіх осіб надання послуг та/або можливостей сайту Agrostory.com з метою, яка може бути кваліфікованою як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення закону. 

Не здійснювати дій, які впливають на нормальну роботу сайту Agrostory.com (так зване несумлінне використання). 

Користувач дає згоду не чинити дій, які можуть розглядатися як порушення законодавства України або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників. 

У разі цитування матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторським правом твори, посилання на Сайт обов'язкове. 

Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в суперечність з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм етики та моральності. 

Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті. 

Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності й не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем, у зв'язку з будь-якими можливими чи наявними втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти й ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності й не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

Обмеження на вміст 
Публікація інформації на сайті Agrostory.com повинна повністю відповідати Правилам розміщення інформації на сайті Agrostory.com. 

Адміністрація Agrostory.com не провадить обов'язкової перевірки розміщеної користувачем інформації. 

Адміністрація Agrostory.com не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені під час реєстрації або розміщення інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли у зв'язку з цим. 

Адміністрація Agrostory.com не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Agrostory.com, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Agrostory.com, так і іншими можливими способами. 

Вся розміщена на сайті інформація вважається власністю користувачів, які її розмістили, доти, доки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Agrostory.com не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами та несуть повну відповідальність перед власником інформації за неправомірне використання. 

Обмеження відповідальності 
Адміністрація Agrostory.com докладає необхідних зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами платних пакетів, але не гарантує її збереження в разі настання форс-мажорних обставин. 

Адміністрація Agrostory.com не провадить перевірку розміщеної інформації та не несе відповідальності за відповідність інформації до законодавства України. Ви повністю розумієте і погоджуєтеся з тим, що: 
Адміністрація Agrostory.com не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Agrostory.com докладе всіх необхідних зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок в разі їх виникнення в максимально короткі терміни.


Адміністрація Agrostory.com не гарантує, що послуги будуть відповідати Вашим вимогам, надаватися безперервно і безпомилково.


Адміністрація Agrostory.com не гарантує, що якість товарів, послуг або інформації, придбаних або отриманих за допомогою Agrostory.com, буде відповідати вашим очікуванням і/або вимогам. 


Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з сайту Agrostory.com здійснюється на свій страх і ризик. Ви повністю відповідальні за втрату інформації або збитки, завдані Вашому комп'ютеру внаслідок завантаження інформації з сайту Agrostory.com.

Адміністрація Agrostory.com залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами платних пакетів без попередження в разі: 

  • отримання обов'язкових для виконання рішень органів державного регулювання України; 
  • вимог правовласника авторських або суміжних прав про припинення порушень його прав користувачем сайту Agrostory.com;
  • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів сайту Agrostory.com, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням; 
  • виявлення інформації, забороненої до розміщення на сайті відповідно до цієї угоди і Правил розміщення інформації на сайті Agrostory.com; 

Для користувачів безкоштовних пакетів послуг Адміністрація Agrostory.com має право заблокувати доступ до інформації, розміщеної користувачем на власний розсуд, надавши користувачу мотивовану підставу. 

Додаткові платні послуги 
Додаткові платні послуги надаються на умовах оферти на надання послуг.

Політика конфіденційності 
Agrostory.com описана на сторінці Політики конфіденційності.