Народився Кондратюк Сергій Якович (17.05.1959)

17.05.2020


Народився Кондратюк Сергій Якович (17.05.1959) - український ботанік і міколог, фахівець з систематики, флористики, екології та географії лишайників і ліхенофільних грибів, доктор біологічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Спеціалізується на таксономії і філогенії лишайників, зокрема сімейства Teloschistaceae, і ліхенофільних грибів, асоційованих з ними. Створив оригінальну класифікаційну систему, схему філогенетичних зв'язків таксонів і процесів еволюції листоватих лишайників сімейства Teloschistaceae, що ґрунтується на порівняльному вивченні видової різноманітності в світовому масштабі.

Описав 12 нових для науки родів і більше 100 видів лишайників і ліхенофільних грибів. Входить до складу світових експертів з цієї групи, які сьогодні залучені до ревізії видового складу лишайників планети.

Крім таксономической роботи, вивчає питання екології та практичного використання лишайників. Почав в Україні напрямок ліхеноіндікаціоного картування стану атмосферного повітря в містах і індустріальних регіонах - найдешевший і швидкий метод індикації якості атмосферного повітря. Зокрема, розробив і впровадив кілька нових, адаптованих спеціально для умов України «індексів чистоти повітря», які обчислюються на основі вивчення лишайникових угруповань, здійснив оцінку рівня забруднення атмосферного повітря в Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську та в індустріальних районах Львівської та Івано-Франківської областей. За допомогою підходів, розроблених С. ​​Я. Кондратюком, українські ліхенологи провели оцінку стану повітря в інших містах і індустріальних регіонах України, зокрема Херсоні, Чернігові, Кременчуці, Черкасах, Полтаві, Кіровограді, Києві тощо.

Займається питанням індикації стану пралісних масивів за допомогою угруповань кріптогамних рослин (включаючи лишайники, мохоподібні та наземні водорості). Вперше в Україні та Східній Європі справив оцінку стану лісів Східних Карпат за допомогою нового показника - «східнокарпатського індексу старих лісових ценозів», який уможливив виявлення цілого ряду цінних пралісних масивів, не віднесених до заповідних територій України. Результати цих досліджень стимулювали проведення аналогічних робіт (з використанням методичних підходів, запропонованих С. Я. Кондратюком) в Польщі, Словаччині, Литві та інших східноєвропейських країнах.

Здійснює комплексні екологофлористичні дослідження угруповань лишайників, мохоподібних і наземних водоростей, що співіснують поруч, в однакових умовах і еконішах, вивчає лишайник як симбіотичну асоціацію, тобто не тільки грибної, але і водоростевої компоненти. Ці дослідження стали одним з напрямків роботи відновленого в 2002 р. з ініціативи с. Я. Кондратюка відділу ліхенології і бріології, який він зараз очолює.

Автор і співавтор понад 320 публікацій.Повернення до списку