Народилася Хвостова Віра Веніамінівна (29.04.1903 - 22.04.1977)

29.04.2020

Народилася Хвостова Віра Веніамінівна (29.04.1903 - 22.04.1977) - вчений-генетик і цитогенетик, фахівець в області теорії мутагенезу і цитогенетики рослин.

Закінчила 2-й Московський університет (1925). Працювала в інституті експериментальної біології Наркомату охорони здоров'я (1934 - 1937), інституті цитології, гістології та ембріології АН (1937 - 1941 і 1946 - 1948), Всесоюзному інституті захисту рослин (1943 - 1945), інституті біофізики АН (1956 - 1966) , інституті цитології і генетики СВ АН в Новосибірську (1966 - 1977).

Основні напрямки наукових робіт - радіаційний мутагенез, цитогенетика віддалених гібридів. Досліджувала прояв одного з генів дрозофіли в зв'язку з ефектом положення. Брала участь в розробці проблеми прямого і непрямого впливу рентгенівських променів на мутаційний процес. Вивчала механізми виникнення хромосомних аберацій. Встановила ряд закономірностей виникнення різних типів мутацій у рослин в залежності від дози, виду і інтенсивності опромінення. Брала участь у вивченні генетичного ефекту дії космічних факторів на рослинні об'єкти. Автор робіт, присвячених геномному аналізу міжродових і міжвидових гібридів пшениці, цитогенетичним основам плодючості пшениці, цитогенетиці мутантів найважливіших сільськогосподарських рослин.Повернення до списку