Народилася Виноградова Кіра Леонідівна (01.08.1937)

01.08.2020


Народилася Виноградова Кіра Леонідівна (01.08.1937) - російський учений, ботанік, доктор біологічних наук, професор, фахівець в області альгології.

Морські зелені водорості є основним об'єктом вивчення Виноградової. Вона досліджувала їх види, їх мінливість, індивідуальний розвиток, життєві цикли, екологію та поширення видів Chlorophyta в Світовому океані. Її дослідження переглянули систему Chlorophyta, змінивши уявлення про походження і еволюцію цієї групи видів. Виноградової вдалося довести, що флора зелених водоростей в світовому океані гетерогенна, в її склад входить дві великі групи, що розрізняються і за місцем, і за часом походження. Це давня група істинно морських водоростей сифонового комплексу і група пізнішого походження, що з'явилася після виселення в морське середовище прісноводних водоростей улотріксового комплексу.

Встановлення факту подібної роз'єднаності морських зелених водоростей, як генетичної, так і просторово-часової, пояснило багато особливостей представників групи Chlorophyta, а також стало помітним внеском у вирішення проблеми взаємозв'язків мешканців континентальних водойм і океану, в питання виселення морських організмів в прісні води і прісноводних організмів в океан. Виноградова показала також еволюційні результати таких двосторонніх проникнень.

Її роботи по географічному аналізу морських Chlorophyta і виділенню флористичних областей Світового океану стали помітним науковим досягненням в галузі вивчення загальних закономірностей просторової диференціації флор і фаун.

У своїх дослідження К. Л. Виноградова показала, що існує «ймовірність незалежного виникнення різноманітності однозначних структур і таксонів, тобто коли спочатку виникає множина, члени якого в ході еволюції, опиняючись адаптованими більш-менш, отримують неоднаковий розвиток». На прикладі стародавньої групи Dasycladales вона довела, що «подібні форми, що збереглися до теперішнього часу, можуть з'явитися дериватами різних еволюційних ліній». Нею була створена авторська концепція походження багатоклітинності, що підтверджує ідею, що подібні ознаки і структури виникали неодноразово і незалежно один від одного. Так, в стародавній групі сифонових водоростей (Siphonocladales) багатоклітинні структури утворюються з неклітинної при розподілі без участі ядер многоядерного слоєвища на нерівні ділянки. Іншим шляхом створення багатоклітинності є еволюція коккоїдної клітини, що осіла на грунт і придбала полярність і здатність до Цитокінезу, в такому випадку однорядная нитка є первинною багатоклітинною структурою. Ще однією можливістю появи багатоклітинності є утворення безформних скупчень клітин, що спостерігається, наприклад, у Chlorosarcinales.

Важливою темою досліджень Виноградової є вивчення проблеми еволюції циклів розвитку зелених водоростей. Якщо раніше в науковому середовищі переважала думка про первинність ізоморфного циклу у водоростей, то Виноградової вдалося показати, що в різних таксономічних групах первинним в еволюційному ряду може бути і гетероморфний цикл, причому ізоморфний цикл може виникати з гетероморфного.

Виноградова займалася вивченням і бурих, і інших водоростей. Вона переглянула статус і обсяг загону Ulvales, обґрунтувала виділення в межах відділу Chlorophyta двох класів: Siphonophyceae і Chlorophyceae, і визначила їх склад, описала нове сімейство, види і внутрішньовидові таксони. Численні роди були піддані ревізії.

Виноградова вивчила видовий склад водоростей в найменш вивченому регіоні - північних морях Росії. Нею були досліджені видовий склад водоростей острова Шпіцберген, архіпелагу Земля Франца Йосипа, Мурманського узбережжя Баренцева моря, Білого моря, Новосибірського мілководдя (море Лаптєвих), Чаунской губи (Східно-Сибірське море). Вона досліджувала і далекосхідний регіон: Берингове море, Камчатку, Сахалін, Затока Петра Великого. В ході досліджень були уточнені і розширені ареали, виявлені кілька нових видів. З таксономічного і біогеографічного аналізу флори і аналізу родинних зв'язків видів Виноградова зробила висновок, що центр поширення багатьох бореально-арктичних видів, як циркумполярних, так і амфібореальних, що становлять основний географічний елемент льодовитоморскої флори, пов'язаний саме з Північним Льодовитим океаном, звідки вони мігрували на південь , а не навпаки.

Результатом досліджень Виноградової стали численні публікації, серед яких монографії: «Ульвові водорості морів СРСР» (1974), «Визначник зелених водоростей Далекосхідних морів СРСР», «Визначник прісноводних водоростей СРСР» (розділ по червоним і бурим водоростей), «До історії формування морської флори Chlorophyta»,«Атлас морської флори південного Щпіцбергена»(розділ по бентосних водоростей). Її перу належать великі розділи по червоним і зеленим водоростям у виданні «Життя рослин».

Повернення до списку