Народився Арциховський Володимир Мартинович (08.07.1876 - 13.06.1931)

08.07.2020


Народився Арциховський Володимир Мартинович (08.07.1876 - 13.06.1931) - російський ботанік, фізіолог рослин, професор.


До 1906 року В. М. Арциховський захистив дисертацію на вчений ступінь магістра ботаніки. З 1907 по 1922 роки працював професором фізіології рослин і мікробіології Донського політехнічного інституту.


З 1910 року був ректором Вищих жіночих природничих курсів, створених в Новочеркаську з ініціативи Товариства сприяння вищої жіночої освіти і перетворених в 1916 році в сільськогосподарські. У 1918-1923 роках очолював Донський сільськогосподарський інститут (ДСХІ) в Персіановці та Інститут сільського господарства і меліорації (ДІСХІМ).


У 1911 році В. М. Арциховський опублікував в журналі «Опитна агрономія» статтю «Про повітряні культури рослин», в якій розповів про свій метод фізіологічних досліджень кореневих систем за допомогою розбризкування різних речовин в навколишньому коріння повітрі - методі аеропоніки. Їм був сконструйований перші аеропонниеі установки і на практиці показана їх придатність для культивування рослин.


У 1916 році на річних зборах Російського ботанічного товариства був обраний членом першої ради РБО від Новочеркаська.


18 грудня 1918 був опублікований доповідь В. М. Арциховского «Про організацію на Дону степових заповідників і наукової станції при них». Завдяки його наполегливості було вирішено «... організувати заповідник поблизу станції Персіанівка - злакова (типчаково-ковиловий) степ на південному чорноземі».


З 1923 року В. М. Арциховський переїхав до Москви, очолив там кафедру фізіології рослин в Лісовому інституті (1923-1925), був членом-співробітником Держплану СРСР, працював в Нікітському ботанічному саду завідувачем лабораторією фізіології рослин (1926-1927), Центральної лісової дослідної станції на Лосиному Острові (з 1927), науково-дослідному інституті деревини, в Московському лісотехнічному інституті.


В. М. Арциховський вивчав різні питання фізіології, а також анатомії та екології рослин (зокрема, водний режим), поклав початок спеціальної фізіології деревних порід СРСР. Їм написані праці із стерилізуючої дії отрут на насіння, водного режиму деревних порід, антагонізму солей - для хімічної меліорації солонців, анатомічної будови саксаулу, пігментів та ін. Він опублікував також роботи про пошуки хлорофілу на інших планетах. В. М. Арциховсьому належать понад 100 робіт з різних питань теоретичної та прикладної ботаніки. Він написав ряд науково-популярних статей в журналах і безліч статей для Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона.


Повернення до списку