Народився Айтхожин Мурат Абенович (29.06.1939 - 19.12.1987)

29.06.2020


Народився Айтхожин Мурат Абенович (29.06.1939 - 19.12.1987) - фахівець в галузі молекулярної біології та біохімії.

Мурат Айтхожин був засновником молекулярної біології і біотехнології в Казахстані. Айтхожин одним з перших в світовій науці провів порівняльне вивчення білоксинтезуючого апарату у вищих організмів, займався пошуком і вивченням фізико-хімічних властивостей інформосом в рослинних клітинах в групі академіка А. С. Спіріна. Група відкрила класи інформосом рослин - вільні цитоплазмічні, полісомно-пов'язані і ядерні, включаючи РНК-зв'язуючі білки.

У 1983 році Айтхожин організував Інститут молекулярної біології та біохімії Академії наук КазССР. У 1987 році ним був організований Казахський сільськогосподарський біотехнологічний центр, де проводяться роботи з клітинної та генної інженерії рослин. Мурат Айтхожин вперше ввів курс молекулярної біології і ряд спеціальних курсів для студентів біологічного факультету Казахського державного університету.

Під керівництвом Айтхожина був розроблений комплекс приладів для автоматизації молекулярно-біологічних експериментів, який був захищений 15 авторськими свідоцтвами і 16 патентами в провідних країнах.


Повернення до списку