Народився Гедройц Костянтин Каетанович (06.04.1872 - 05.10.1932)

06.04.2022


Народився Гедройц Костянтин Каетанович (06.04.1872 - 05.10.1932) - відомий російський грунтознавець-агрохімік, основоположник колоїдної хімії грунтів.

У 1898 році закінчив Санкт-Петербурзький Лісовий інститут; в 1903 році - природне відділення фізико-математичного факультету Санкт-Петербурзького університету, склавши іспит екстерном. У 1900-1915 роках працював у сільськогосподарській хімічнії лабораторії Міністерства землеробства під керівництвом П.С. Коссовича. Став одним із засновників і багаторічним керівником агрохімічного відділу Носівської сільськогосподарської дослідної станції на Україні (1918-1930).

У 1918-1928 роках працював науковим співробітником в грунтової хімічної лабораторії Грунтового інституту АН (який до 1934 року перебував в Ленінграді); в 1928-1930 роках - був його директором. Одночасно в період з 1918 по 1930 рік був професором петроградського Лісового інституту, а потім керівником кафедри ґрунтознавства цього ж інституту.

У 1927 року отримав звання члена-кореспондента Академії наукпо Відділенню фізико-математичних наук (за розрядом фізичній - мінералогія). У тому ж році обраний президентом Міжнародної асоціації грунтознавців, а потім став лауреатом премії ім. В. І. Леніна. У січні 1929 присвоєно звання академіка АН по Відділенню фізико-математичних наук (грунтознавство, агрономічна хімія). У 1930 році присвоєно звання академіка Академії наук УРСР. Також був членом-кореспондентом Чехословацької землеробської академії.

З 1930 року - керівник агрохімічної лабораторії Долгопрудненського дослідного поля (під Москвою).

Ім'я К. К. Гедройца деякий час носив ВНДІ добрив, агрогрунтознавства і агротехніки.

Наукова діяльність:

Найбільш важливі дослідження К. К. Гедройца в області колоїдної хімії грунтів. Він розробив вчення про грунтові колоїди та їх ролі в утворенні грунту та її родючості. Гедройц відкрив т.з. «Грунтовий поглинаючий комплекс» - сукупність високодисперсних мінеральних, органо і органічних частинок, що володіють іоннообмінной здатністю. Для грунту характерно переважання негативного поверхневого заряду, тому його здатність до поглинання катіонів виражена яскравіше, ніж для аніонів. Обмінні катіони, що знаходяться на поверхні ґрунтових частинок, зумовлюють такі властивості грунту, як її структура, pH і сольовий склад ґрунтового розчину, її здатність до підтримання росту рослин, а також впливають на динаміку багатьох грунтових процесів.

Гедройц розробив принципи нової класифікації грунтів, заснованої на складі їх обмінних катіонів. Їм було запропоновано поділ всіх грунтів на насичені і ненасичені основами, а також виділено чотири головних грунтових типу: латеритний, підзолистий, чорноземний і солонцевий. Гедройц пояснив природу солонцюватих грунтів, встановивши, що властивості солонці обумовлені іоном натрію, що знаходяться в ППК. Їм була запропонована схема еволюції грунтів засолених ряду, що включає стадії солончака, солонці і солоди.

Вивчення поглинаючого комплексу і законів іонного обміну дозволило Ґєдройцу підвести точну кількісну базу під способи хімічної меліорації грунтів: гіпсування та вапнування. Їм було створено значну кількість методів хімічного аналізу грунтів.Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку