Народився Генкель Олександр Германович (20.07.1872 - 09.04.1927)

20.07.2020


Народився Генкель Олександр Германович (20.07.1872 - 09.04.1927) - російський вчений-біолог (ботанік, альголог), педагог і просвітитель. Спеціаліст в області морфології, біології та систематики нижчих організмів. Засновник Ботанічного саду при Пермському університеті.


Чотири рази був відряджений за кордон для вивчення морських водоростей, а в 1904 році брав участь в роботі Каспійської експедиції.

Брав участь у створенні Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона, написав ряд статей по морфології морських водоростей.

Значна частина досліджень А. Г. Генкель присвячена вивченню дрібних вільно плаваючих водоростей, біології нижчих організмів і морфології покритонасінних рослин. Він опублікував ряд статей про планктонні водорості Карського і Каспійського морів, озера Байкал і декількох річок Уралу. У 1911 році в Новоросійському університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ботаніки на тему «Матеріали до фітопланктону Каспійського моря за даними Каспійської експедиції». У 1923 році опублікував статтю про класифікації симбіозу.

У 1916-1927 роках А. Г. Генкель очолював кафедру морфології і систематики рослин Пермського університету. Заснував Ботанічний сад при університеті.

У 1921-1922 - декан агрономічного факультету Пермського університету.

У 1920-1921 роках очолював Пермське губернське статистичне бюро і Комісію з районування Пермської губернії. Опубліковані ним роботи з районування лягли в основу визначення меж окремих районів губернії. З огляду на інтенсивнуе культурне життя Пермі, запропонував виділити зі складу губернії окремий Пермський округ, в результаті чого в 1923 році була сформована Пермська область.

А. Г. Генкель опублікував понад 200 робіт з ботаніки і планктологіі.

А. Г. Генкель володів 9 мовами і виконав ряд перекладів наукової літератури, в тому числі: монографія Е. Вармінга «Розподіл рослин» (1902), «Життя рослин» Кернера фон Маріулана в 2 томах (спільно з В. А. Траншель, під редакцією І. П. Бородіна, Санкт-Петербург, 1898-1900 рр).

Повернення до списку