Народився Глазко Валерій Іванович (30.01.1949)

30.01.2022

Народився Глазко Валерій Іванович (30.01.1949) - російський генетик, біотехнолог, молекулярний біолог; доктор сільськогосподарських наук.

Розробив концепцію генетичної компоненти сталого розвитку агроекобіоценозов, на підставі якої і в результаті дослідження еволюційного-генетичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986) сформулював тезу про універсальні для популяції генетичні наслідки екологічних катастроф, пов'язаних з елімінацією частини генофонду, зсуву генетичних структур до типового для форм , більш примітивних (предкової), але більш стійких до несприятливих екологічних факторів.

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «генетика», в 1991 - докторську за спеціальностями «генетика» і «селекція і розведення тварин».


Основні напрямки досліджень:
  •     еволюційна, популяційна і екологічна генетика,
  •     генетичні основи формоутворення і доместикації,
  •     біотехнології, використання ДНК-технологій в генетиці домашніх і диких видів, а також коеволюції генофондів людини і доместіцірованних видів.

Основні досягнення:

  •     Запропонував спосіб зменшення числа проміжних варіантів схрещувань на підставі аналізу близькості генетичних структур, які оцінюються за комплексом молекулярно-генетичних маркерів. Спосіб впроваджений при виведенні нової кроссбредной породної групи мясошерстних овець, пристосованих до умов Західного Сибіру, ​​що вдвічі скоротило час створення породи. Затверджено сибірську, а також закарпатську українську м'ясошерстні породи овець.
  •     Встановив, що у доместицированих видів тварин вище поліморфізм транспортних білків і ферментів метаболізму екзогенних субстратів, у диких - ферментів внутрішньоклітинного енергетичного метаболізму. Аналогічні співвідношення виявлені у культурних і близькоспоріднених диких видів рослин (зокрема, сої).
  •     Показав універсальність генетичних для змін в поколіннях, які відчувають вплив біотичних та абіотичних факторів екологічного стресу, в сторону внутрішньовидових давніших, менш спеціалізованих форм.
  •     Визначив популяційно-генетичні наслідки екологічних катастроф (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС):
        - підвищення дози іонізуючого випромінювання не індукує нові генетичні пошкодження, а підсилює потенційно наявні, специфічні для окремих генотипів;
        - в поколіннях великої рогатої худоби спостерігається порушення рівноймовірної передачі алельних варіантів за різними типами молекулярно-генетичних маркерів (як по структурних генам, так і за фрагментами ДНК, фланкирован різними Микросателлитная повторами);
        - хронічна дія низькодозового іонізуючого випромінювання не призводить до накопичення мутацій у ряду видів у зоні відчуження ЧАЕС, проте супроводжується відбором проти радіочутливих особин і відтворенням в поколіннях тільки частини вихідного генофонду.Сформулював концепцію сталого розвитку агроекобіоценозів. Її основним постулатом є теза про універсальні для популяції генетичні наслідки екологічних катастроф, пов'язаних з елімінацією частини генофонду, зсуву генетичних структур до типового для форм, більш примітивних (предкової), але більш стійких до несприятливих екологічних факторів. Фактори екологічного стресу різної (біо- і абіотичної) природи призводять до подібної внутрипопуляційної диференціації, зокрема, за такими генетико-біохімічних системами, як локус рецептора ергокальциферолу і, отже, системи регуляції внутрішньоклітинного метаболізму кальцію; а також локус пуріннуклеозідфосфорілази, регулюючої темпи клітинного ділення.


В результаті аналізу динаміки всередині і міжпопуляційної (породної, сортової) мінливості біохімічних маркерів структурних генів тварин і рослин сформулював гіпотезу, постулюючу наявність «субгеному», що об'єднує структурні гени, мінливість якого тісно пов'язана з механізмами формоутворення у доместицированих видів.


Член Біотехнологічного товариства Польщі (з 2001). У 2005 році був обраний іноземним членом Російської академії сільськогосподарських наук, в 2007 - академіком Російської академії природничих наук.


До 2006 року був головою спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій (за спеціальностями «генетика», «біотехнологія», «екологія») при Інституті агроекології та біотехнології УААН, членом спеціалізованої Вченої ради при Інституті клітинної біології генної інженерії Національної академії наук України. Член редколегій журналів «Цитологія и генетика», «Фізіологія і біохімія рослин», «Animal Science Papers and Reports» (Польська академія наук), «Агроекологічний журнал», «Екологічний вісник», «Вісті ТСХА» (заступник головного редактора).


Підготував 12 кандидатів і 3 докторів наук.


Автор понад 700 наукових праць, в тому числі 40 монографій, підручників, словників.
Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку