Народився Келлер Борис Олександрович (28.08.1874 - 29.10.1945)

28.08.2020


Народився Келлер Борис Олександрович (28.08.1874 - 29.10.1945) - російський біолог, геоботанік, грунтознавець, фахівець в області екології рослин, один із засновників динамічної екології рослин. Академік АН СРСР і ВАСГНІЛ.

Вже з дитячих років у нього проявився інтерес до природознавства. Він пристрасно захоплюється колекціонуванням, збираючи рослини, а також раковини, мінерали, всіляких комах та ін.

Після закінчення Казанського університету в 1902 році Б. А. Келлер був залишений асистентом при кафедрі ботаніки, але, не обмежуючи свою діяльність університетом, він почав викладати в жіночих гімназіях, брав участь у створенні середньої школи підвищеного типу.

У 1907 році вийшла друком його велика робота, спільна з Н. А. Димо, «В області напівпустель. Грунтові і ботанічні дослідження на півдні Царицинського повіту Саратовської губернії », де ботанічна частина написана Келлером, а грунтова Н. А. Димо.

У цій роботі Келлер застосував оригінальний метод опису рослинних асоціацій - метод пробних майданчиків, який був потім визнаний як найбільш зручний і точний метод дослідження. Складаючи списки рослин на пробних майданчиках, Келлер розкладав їх на ряд екологічних груп: багаторічники і однорічники серед вищих рослин, мохи, лишайники і водорості серед нижчих рослин.

У наступній роботі «По долинах і горах Алтаю» (1914 рік) флористичні списки ще більш диференційовані - в них виділені деревні і чагарникові породи, злаки, осокові та інші квіткові, папоротеподібні, мохи, лишайники і водорості. Описуючи пробні ділянки, Келлер в той же час давав і загальну картину ділянки, що особливо важливо було фіксувати на місці, для того щоб в подальшому можна було уявити не тільки рослинність даної місцевості, але і її ландшафт.

Вивчаючи рослинні асоціації в зв'язку з умовами середовища, Келлер висунув метод екологічних рядів і метод морфолого-екологічного вивчення рослин. Перший метод - екологічних рядів - заснований на поступовій зміні умов існування, завдяки чому також поступово змінюється рослинність. Другий спосіб вивчає близькі форми рослин в різних місцях їх існування - «систематика в полі», так називав Б. А. Келлер цей метод дослідження.

Б. А. Келлер поглиблював і розширював свої роботи з вивчення степової, пустельної та напівпустельної рослинності. У 1908, 1909 і 1910 роках він здійснив великі поїздки - в Зайсанський повіт Семипалатинської області, в гірський Алтай. В результаті цих експедицій з'явилася друга праця - «По горах і долинах Алтаю», в якому Келлер розвивав свої методи досліджень. Одночасно з вивченням рослинності він проводив ретельні вимірювання температури грунтів, води, повітря, зіставляючи отримані дані з особливостями рослинного покриву.

У 1910 році Б. А. Келлер отримав приват-доцентуру в Казанському університеті, а в 1913 році захистив в Юр'ївському університеті магістерську дисертацію, після чого був запрошений в тільки що заснований Воронезький сільськогосподарський інститут.

З Воронежем пов'язаний великий період життя і творчої роботи Б. А. Келлера (1913-1931). Він був професором створеної ним кафедри ботаніки Воронезького сільськогосподарського інституту (1913-1931) і одночасно професором Воронезького університету (1919-1931).

Разом з організацією кафедри ботаніки в 1913 році Б. А. Келлером були створені ботаніко-екологічна лабораторія (в 1928 році цієї лабораторії було присвоєно ім'я Б. А. Келлера) і ботанічний сад, який був навчальною та науковою базою кафедри (в 1954 році ботанічному саду присвоєно ім'я академіка Б. А. Келлера).

Займаючись головним чином вивченням степів і пустель, Б. А. Келлер здійснив десятки експедицій і поїздок, побував в Середньої Азії і Сибіру, ​​вивчав середнє і нижнє Поволжя, Голодну степ і багато інших районів. У 1925 році Келлер взяв участь в міжнародній ботанічної екскурсії до Швеції. Від експедиційних досліджень Келлер перейшов до напівстанціонним, організовуючи рухливі лабораторії в Сарепті, в чорноземних степах, в Голодному степу і в Середній Азії.

У 1927 році Б. А. Келлер був запрошений в якості вченого-консультанта по керівництву експериментальною науково-дослідною роботою в Селекційно-генетичній станції в місті Козлові (з 1932 року місто Мічурінськ).

1 лютого 1931 року Б. А. Келлер був обраний дійсним членом Академії наук СРСР по Відділенню математичних і природничих наук, спеціалізація «ботаніка», і отримав призначення на посаду директора Ботанічного інституту Академії наук в Ленінграді; звільнений з цієї посади за особистим проханням з 5 жовтня 1937 року, з 1935 року - також директор Грунтового інституту ім. професора В. В. Докучаєва Академії наук.

Був редактором відділу ботаніки 1-го видання Великої радянської енциклопедії.

У 1935 році - член делегації СРСР на конференції із захисту академічної свободи в Оксфорді (Англія) з доповіддю «Наука і вчені СРСР».


У 1936 році Б. А. Келлер переїхав до Москви і почав організацію Московського (нині Головного) ботанічного саду Академії наук. Війна перешкодила цій новій великій справі. Разом з колективом співробітників ботанічного саду Б. А. Келлер виїхав в 1941 році в Ашхабад, де знаходилася Туркменська філія Академії наук СРСР. У цьому ж році він був обраний головою президії Туркменського філії Академії наук, яку очолював до 1945 року.Повернення до списку