Народився Кобець Анатолій Степанович (22.07.1955)

22.07.2023

Народився Кобець Анатолій Степанович (22.07.1955) - український вчений, ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.


У 1978 році закінчив факультет механізації сільського господарства Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. Працював старшим науковим співробітником на кафедрі сільськогосподарських машин альма матер. З 1980 - старший науковий співробітник науково-дослідного інституту Нечорноземної зони України в м Коростень. У 1983-1986 - аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків і цукру (ВНІІСС) (м.Київ).

З 1986 - кандидат технічних наук, тема дисертації «Обґрунтування робочого процесу і параметрів комбінованого викопуючого пристрою машини для збирання кормових буряків». У тому ж році вченому присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України», був призначений завідувачем лабораторії НДІ Нечорноземної зони України.

З 1990 працює в Дніпропетровському державному аграрному університеті на посадах доцента кафедри сільськогосподарських машин, декана факультету механізації сільського господарства, з 2001 року - перший проректор - проректор з навчальної роботи, з 2007 - ректор Дніпропетровського державного аграрного університету.

Наукова діяльність:

А. С. Кобець - фахівець в області механізації вирощування коренеплодів, розробки і застосування полімерних матеріалів.

Під науковим керівництвом професора А. С. Кобця створена наукова школа «Розробка та дослідження робочих органів для обробітку грунту і збирання коренеплодів в складних умовах», яка плідно працює над вдосконаленням існуючих та створенням нових робочих органів сільськогосподарських машин і їх раціональним використанням. За результатами проведених аналітичних досліджень створені теорія взаємодії еластичних робочих органів з коренеплодом; теорія процесу спрямованого зносу грунтообробних робочих органів, оснащених елементами локального зміцнення; теоретичне обґрунтування процесу викопування коренеплодів.

А. С. Кобець - автор понад 480 наукових робіт, присвячених актуальним теоретичним і науково-практичним питанням механізації сільського господарства. Серед них монографії «Сталий розвиток складних динамічних систем» і «Теорія і розрахунок копачів для збирання картоплі», більше 20 патентів на винаходи, а також «Практикум з використання машин в рослинництві», «Лабораторний практикум з використання машин в рослинництві», «Курсове проектування з машіновикористанням в рослинництві». Ним опубліковано навчальний посібник «Основи теорії робочих органів сільськогосподарських машин».

Отримав близько 200 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації. Він є головним редактором науково-теоретичного і науково-практичного журналу «Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету».


Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку