Народився Кордюм Віталій Арнольдович (31.07.1931)

31.07.2020


Народився Кордюм Віталій Арнольдович (31.07.1931) - генетик, член-кореспондент Національної академії наук України.

Автор понад 300 наукових робіт, має 41 патент на винаходи. Доктор біологічних наук, професор, академік Академії медичних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт з космічної біології.

Автор інформаційної концепції еволюції. Заввідділом регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ.

У 1955 році вступив до аспірантури біологічного факультету, згодом став співробітником Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного. Під час роботи в інституті послідовно розробляв нові напрями, такі як повітряна мікробіологія, мікробіологічні проблеми закритих екосистем, космічна біологія, вивчення біологічної дії екзогенних нуклеїнових кислот, яке послужило фундаментом генної інженерії. Результатом цих досліджень стало усвідомлення необхідності зміни концепції замкнутих екологічних систем для забезпечення існування людини в космічному просторі. Експерименти підтвердили, що доцільніше створювати не замкнуті системи, а частково замкнуті.

Кордюм вивчав вплив екзогенної РНК на генетичну систему прокаріотів і їх еволюцію. Результати цих досліджень були узагальнені в монографії «Біосфера і еволюція», в якій була запропонована інформаційна концепція еволюційного процесу, схожа з Вірусологічною теорією еволюції. Основна ідея цієї концепції в тому, що провідним фактором еволюції є горизонтальний перенос генів.

Повернення до списку