Народився Котляров Віталій Михайлович (31.08.1939 - 2005)

31.08.2020


Народився Котляров Віталій Михайлович (31.08.1939 - 2005) - директор ВНДІ ветеринарної вірусології і мікробіології.


У 1958 році з відзнакою закінчив Армавірський ветеринарний технікум, в 1964 - Московську ветеринарну академію за фахом «ветеринарний лікар».

Працював в лабораторії бактеріології ВНДІ ветеринарної вірусології і мікробіології (Покров, Володимирська область): старший лаборант (1964-1966), молодший (1966-1970), старший науковий співробітник (1970-1975), завідувач лабораторією (1975-1997). У 1997-2000 роки - заступник директора з наукової роботи, в 2000-2005 - директор ВНДІ ветеринарної вірусології і мікробіології.

У 1990 році закінчив школу менеджерів з проблем маркетингу та управління; в 1996 - удосконалився в академії стандартизації та сертифікації Держстандарту Росії по сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини.

У 1969 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. У 1972 році затверджений у вченому званні старшого наукового співробітника за спеціальністю «мікробіологія».


Основні напрямки досліджень:
  •     лістеріоз тварин і людей,
  •     контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби,
  •     пастереллез.

Практичні результати:

    Розробив комплекс принципово нових засобів і методів діагностики екзотичних та особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин і людей (в тому числі сибірки, лістеріозу, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби), які впроваджені в науково-дослідних установах і практичних діагностичних лабораторіях Мінсільгоспу і МОЗ Росії.


    Розробляв спосіб термічного знезараження стічних вод і пристрої для його здійснення з метою охорони навколишнього середовища. Стаціонарна і пересувна установки для знезараження стічних вод включені до типових проектів установ Мінсільгоспу і МОЗ Росії.


    У 1980-1981 рр. спільно з дружиною Г. А. Котляровою зробив відкриття «Властивість L-форм listeria monocytogenes викликати розлад кровотворення у тварин і людей» (диплом на відкриття № 83 Міжнародної асоціації авторів наукових відкриттів на підставі результатів наукової експертизи на відкриття № А-102 від 12 березня 1998).


Автор понад 200 наукових робіт, в тому 32 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, 10 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції. Частина його винаходів запатентована в США, Англії, Франції та Канаді.

Підготував трьох кандидатів наук.

Представляв Росію в Підкомітеті з таксономії лістерій Міжнародної асоціації мікробіологічних товариств.

Повернення до списку