Народився Котов Олексій Олексійович (28.03.1966)

28.03.2020


Народився Котов Олексій Олексійович (28.03.1966) - російський гідробіолог, зоолог і палеонтолог.

Закінчив біологічний факультет МГУ (1991). Кандидат біологічних наук (1998), доктор біологічних наук (2007); обидві дисертації захистив в Інституті проблем екології та еволюції (ІПЕЕ) ім. А. Н. Северцова РАН.

У 1991-1994 рр. працював інженером в Інституті глобального клімату і екології РАН (Москва). З 1994 року по теперішній час - співробітник ІПЕЕ, де послідовно обіймав посади провідного інженера (1994-1996), молодшого наукового співробітника, наукового співробітника і - з 2008 року - провідного наукового співробітника.

Котов О.О. - вчений-гідобіолог, зоолог і палеонтолог, що працює над вирішенням фундаментальних проблем історичної екології водних екосистем, механізмів формування локального біорізноманіття континентальних водойм (включаючи проблему інвазій чужорідних видів), біогеографії, філогеографіі, мікро- і макроеволюції, а також інвентаризації сучасної і минулої різноманітності гідробіонтів , переважно на прикладі ветвистоусих ракоподібних - ключових елементів прісноводних спільнот, найважливіших об'єктів сучасної популяційної екології, т ксікологіі, палеолімнологіі і промислового розведення в аквакультурі.

Автор 186 публікацій, в тому числі 5 монографій і глав у монографіях, 162 наукових статей (115 з яких - у журналах, що входять в систему Web of Science Core Collection).Повернення до списку