Народився Мережко Анатолій Федорович (14.04.1940)

14.04.2022

Народився Мережко Анатолій Федорович (14.04.1940 - 25.10.2008) - доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу генетичних ресурсів пшениці Всеросійського НДІ рослинництва імені М. І. Вавилова.

Виконав оригінальні дослідження з генетики гібридного некрозу, висоти рослин, скоростиглості і фотоперіодичної чутливості, стійкості до бурої іржі пшениці і тритікале. Теоретично обгрунтував і впровадив в практику систему пошуку, створення і використання в селекції донорів цінних ознак рослин. Запропонував нові підходи до генетичного аналізу кількісної мінливості і розробив комп'ютерні програми для їх реалізації.

Є автором сортів: скоростиглої сильної ярої пшениці "Фора", полби - "Руно", та ярого тритикале - "Золотий гребінець".

Приділяв велику увагу розвитку селекції тритікале та розширення його посівів для диверсифікації кормовиробництва в Нечорнозем'ї. Створив лінії полби з неламким колосом і легким обмолотом, чим створив передумови для повернення даної культури на поля Росії.

Опублікував більше 120 наукових робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях, є автором двох і співавтором шести книг. У їх числі - «Пшениці світу» (1966, 1987), «Проблема донорів в селекції рослин» (1994), «Менделевський підхід до опису успадкування кількісних відмінностей» (2000), «The world wheat book: a history of wheat breeding» (2001), «Ідентифікований генофонд рослин і селекція» (2005).

Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку