Народився Панов Микола Петрович (09.08.1924 - 01.09.2014)

09.08.2021

Народився Панов Микола Петрович (09.08.1924 - 01.09.2014) - відомий російський вчений-грунтознавець, доктор сільськогосподарських наук, почесний член Докучаєвського товариства ґрунтознавців, член Європейського товариства охорони грунтів, двічі лауреат першої премії В. Р. Вільямса.

Навчався в Балашовському сільськогосподарському технікумі. У сімнадцять з половиною років поступив в Вольську авіаційну школу, але навчався там недовго: курсантів направили на оборону Сталінграда. Н. П. Панов воював на підступах до Мамаєва кургана, був важко поранений. Вийшовши з госпіталю в 1943 р, повернувся в Балашовський технікум, після закінчення якого в 1945 р був направлений на навчання в Московську сільськогосподарську академію імені К. А. Тімірязєва. Після закінчення Академії Н. П. Панов захистив кандидатську, потім докторську дисертації з ґрунтознавства і працював в Академії все своє життя: асистентом, доцентом, професором, заступником завідувача кафедри ґрунтознавства, заступником декана, вченим секретарем Ради Академії. Тривалий час був деканом факультету агрохімії та грунтознавства, завідувачем кафедри ґрунтознавства.

На самому початку науково-педагогічної діяльності М. П. Панов брав активну участь в ґрунтових і агролісомеліоративних дослідженнях зі створення державних захисних лісових смуг, закріплення Терсько-Кумских і Астраханських пісків, освоєння цілинних і перелогових земель, в тому числі на території Казахстану. Будучи деканом факультету агрохімії та грунтознавства та завідувачем кафедри ґрунтознавства, Н. П. Панов активно сприяв поглибленню і розширенню наукових досліджень факультету і кафедри, розвитку нових наукових напрямів, здійснював наукове керівництво експедицією кафедри і музею імені В. Р. Вільямса з проведення грунтово-агрохімічних , геоботанічних та ерозійних обстежень в різних регіонах країни і за кордоном.

На посаді академіка-секретаря ВАСГНІЛ і РАСГН Н. П. Панов виконав велику роботу з координації наукових досліджень в галузі землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, що виконувалися інститутами відділення. Він брав активну участь в розробці Державної комплексної програми з підвищення родючості грунтів, під його редакцією вийшли друком збірки наукових праць і практичні рекомендації.

Н. П. Панов - відомий грунтознавець, що зробив великий вплив на розвиток досліджень в області генезису і меліорації грунтів степової зони. Він автор 430 наукових робіт, в тому числі фундаментальних досліджень з проблеми генезису, класифікації та меліорації грунтів солонцевих комплексів аридної зони, методичних рекомендацій щодо підвищення їх родючості. Н. П. Панов є одним з авторів підручників «Грунтознавство» і «Загальна грунтознавство», «Довідника з ґрунтознавства», «Практикуму з ґрунтознавства», перекладеного на французьку та іспанську мови, автором ряду навчальних посібників і програм за курсом ґрунтознавства.


Н. П. Панов підготував цілу плеяду учнів. Під його керівництвом виконано і захищено 40 кандидатських і докторських дисертацій, більше 200 дипломних робіт. Учні Н. П. Панова працюють у багатьох регіонах Росії і країн СНД, а також в Індії, Гані, Гвінеї, Алжирі, Румунії, Чехії, Словаччини, Болгарії, Угорщини, ФРН, Китаї, Єгипті, Монголії, у В'єтнамі, на Кубі та в інших країнах.

Повернення до списку