Народився Річард Докінз (26.03.1941)

26.03.2023


Докінз став відомий в 1976 році, коли вийшла у світ його книга «Егоїстичний ген», в якій обґрунтовується геноцентричний погляд на еволюцію. У 11 главі цієї книги також був введений в лексикон термін «мем», що позначає одиницю культурної інформації (аналогічну гену в генетиці), що копіюється і передається від одного носія до іншого і підлеглий мутації, природному відбору і штучній селекції. У 1982 році Докінз зробив значний внесок в розуміння еволюції, написавши книгу «Розширений фенотип», в якій виклав ідею, що фенотипічні ефекти гена не обмежені організмом особини і можуть сягати на середовище проживання, включаючи організми інших особин.

У своїх наукових роботах Докінз розвиває геноцентричний погляд на еволюцію. Цю позицію він описує в своїх книгах «Егоїстичний ген» і «Розширений фенотип». Як етолог, який вивчає поведінку тварин і її роль в природному відборі, він просуває ідею, що ген є ключовою одиницею відбору в еволюції.

Докінз скептично ставиться до неадаптівних процесів в еволюції і відбору на рівнях «вище» генів. Особливо він скептично налаштований до доцільності застосування групового відбору для розуміння феномену альтруїзму. На перший погляд така поведінка здається еволюційним парадоксом, оскільки воно пов'язане з витратою цінних ресурсів і, таким чином, зменшує пристосованість організму. Багато хто інтерпретували це як аспект групового відбору: особини вибирають таку стратегію поведінки, яка допомагає вижити не тільки їм, а й популяції або виду в цілому. Британський еволюційний біолог Вільям Дональд Гамільтон запропонував використовувати геноцентричний підхід для пояснення альтруїзму - особини поводяться так по відношенню до своїх близьких, оскільки ті володіють великою кількістю спільних з ними генів. Схожим чином Роберт Тріверса, використовуючи підхід геноцентричної моделі, розробив теорію взаємного альтруїзму, де організм діє на благо іншого організму в очікуванні майбутньої вигоди. Докінз популяризував і розвинув ці ідеї в «егоїстичному гені».

Критики підходу Докинза вважають, що розглядати ген як одиницю відбору - окремого випадку, в якому особина або залишає потомство, або ні - помилково, оскільки ген краще підходить для ролі одиниці еволюції - довгострокові зміни в частоті алелей в популяції. Часто також висловлюється заперечення, що гени не можуть вижити в поодинці, а повинні діяти узгоджено в єдиному організмі і, відповідно, не можуть служити незалежною «одиницею». У «Розширеному фенотипі» Докінз пише, що внаслідок генетичної рекомбінації і статевого розмноження з точки зору окремого гена всі інші гени особини є частиною середовища, до якої він адаптується.
Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку