Народився Роде Олексій Андрійович (21.04.1896 - 20.12.1979)

21.04.2023


Народився Роде Олексій Андрійович (21.04.1896 - 20.12.1979) - вчений-грунтознавець, один з авторів теоретичного і практичного напрямків сучасного докучаєвського ґрунтознавства, професор, доктор сільськогосподарських наук.

Створив новий напрям в грунтознавстві - гідрологія ґрунтів. Розробив вчення про грунтову вологу, типи водного режиму грунтів. Очолив наукову школу ґрунтознавців-гідрологів. Автор фундаментальних праць в галузі загальної теорії ґрунтознавства, генезису, еволюції, гідрології грунтів. Організатор і науковий керівник стаціонарних комплексних досліджень грунтових процесів в різних регіонах Росії.

У 1922 року О. А. Роде почав працювати (з березня 1924 року в посаді наукового співробітника) на кафедрі ґрунтознавства Петроградського Лісового інституту під керівництвом К. К. Гедройца, якого згодом завжди називав своїм головним учителем.

Влітку 1927 року практикантом-грунтознавцем працював в Мугоджарських партії Казахстанської експедиції АН.

31 жовтня 1928 року зарахований на посаду наукового співробітника 1-розряду в Грунтовий інститут АН. У 1931 році О. А. Роде була присвоєна посада вченого фахівця, в 1933 - старшого наукового фахівця, в 1936 - старшого наукового співробітника (зміна номенклатури посад).

У період з 1931 по 1936 рр. брав участь в ґрунтових обстежень в складі Казахстанської експедиції АН в районі Мугоджарських гір (спільно з майбутнім професором Е. Н. Івановою), в Передураллі (спільно з майбутнім академіком Л. І. Прасоловим), в Ленінградській області (Лісинське дослідне лісництво). З 1933 по 1936 рр. очолював спочатку грунтовий загін, а потім і всю Волго-Камську експедицію АН, проводив дослідження на Покровському стаціонарі експедиції. За результатами робіт було зроблено негативний прогноз впливу затоплення і підтоплення земель водами створюваного Рибинського водосховища на грунтовий покрив і господарство регіону.

З 1935 року завідував в Грунтовому інституті ім. В. В. Докучаєва лабораторією спочатку підзолистих грунтів, а з 1938 року - хімії грунтів.

Навесні 1935 був удостоєний ступеня кандидата геологічних наук без захисту дисертації.

У 1936 р в Центральному Державному лісовому заповіднику (Тверська область) створив стаціонар, на якому продовжив розпочаті раніше в Лисинському лісництві дослідження лісових грунтів і підзолистого процесу грунтоутворення. Це був перший досвід комплексних стаціонарних робіт, в яких брали участь, поряд з грунтознавцями, лісівники, геоботаніки, зоологи. Результатом цих глибоких досліджень і зібраного величезного фактичного матеріалу стала монографія «підзолообразуючого процесу» (1937), в якій не тільки вирішувалися проблеми генезису цих ґрунтів, а й були закладені основи розвитку загальної теорії грунтоутворення. В цьому ж році О. А. Роде захистив докторську дисертацію по темі «підзолообразуючий процес», в квітні 1938 був затверджений ВАК в ступені доктора сільськогосподарських наук, а в квітні 1939 року - в званні професора. Одночасно в період 1938-1941 рр. (а пізніше - в 1943-1948 рр.) очолював роботу кафедри ґрунтознавства і геології в Брянському лісогосподарському інституті. За свідченням професора С. В. Зонна, О. А. Роде стає одним з провідних ґрунтознавців країни.

У 1940 р. почалося прогресуюче захворювання (поліартрит), мужня боротьба з яким тривала все життя.

Під час Великої Вітчизняної війни, будучи евакуйованим в складі Грунтового інституту в Ташкент, виконував обов'язки заступника директора інституту з наукової частини (а фактично - директора інституту), вивчав водний режим богарних і зрошуваних сіроземів для збільшення врожайності бавовни і продовольчих культур, для оптимізації роботи зрошувальних систем.

Після повернення в Москву в 1943 р О. А. Роде разом зі своїми співробітниками відновлює комплексне дослідження процесів грунтоутворення в різних природних зонах. У 1947 р вийшла в світ основоположна монографія «Грунтоутворювальнй процес і еволюція грунтів», що відкриває нову сторінку ґрунтознавства.

У 1949 р в зв'язку з прийнятим урядом Планом перетворення природи в степовій зоні, О. А. Роде почав дослідження в складі Комплексної експедиції по полезахисному лісорозведенню. У 1950 р. на кордоні Росії і Казахстану був створений Джанибекський стаціонар, беззмінним науковим керівником якого О. А. Роде був до кінця життя. Тут вперше вченими різних спеціалізацій та інститутів був повністю реалізований принцип комплексних біогеоценотичних моніторингових досліджень, що мали велике наукове і практичне значення. На стаціонарі був розроблений екологічно безпечний спосіб меліорації і сільськогосподарського використання засолених грунтів в богарних умовах, в системі полезахисних лісових смуг.

Унікальний природний об'єкт - натурная модель лісоаграрного комплексу, зразок вузкомассивного землеробства в напівпустельною зоні, - створений під керівництвом О. А. Роде на базі Джанибекського стаціонару, за своїми масштабами і значенням не поступається відомому Докучаєвському лісовому комплексу «Кам'яний степ» у Воронезькій області. Постановою уряду Російської федерації № 719 від 16 червня 1997 р території Джанибекського стаціонару був привласнений статус Пам'ятника природи Федерального значення.

У 1952 р. О. А. Роде створив і очолив в Грунтовому інституті ім. В. В. Докучаєва єдину в країні лабораторію гідрології грунтів. Її співробітники вивчали водний режим грунтів, що мають широке поширення на території країни, в тому числі залучених в сільськогосподарське виробництво, а також виконували експериментальні дослідження властивостей і законів пересування грунтової вологи в лабораторних і польових умовах.

У 1952 р. у видавництві АН вийшла друком монографія О. А. Роде «Ґрунтова волога», в якій було узагальнено величезний вітчизняний і зарубіжний досвід досліджень властивостей грунтової вологи, водних властивостей ґрунтів, здатності грунтів забезпечувати вологою рослини. Книга була переведена і вийшла за кордоном німецькою, англійською, польською, чеською, китайською та японською мовами і стала настільною для фахівців в області грунтової гідрології.

За заслуги в грунтознавстві в 1957 р. О. А. Роде був нагороджений Золотою медаллю ім. В. В. Докучаєва.

У 1965 р. О. А. Роде, значно доповнивши і переробивши монографію про грунтовоїу вологу 1952 року виходу, опублікував перший том фундаментальної праці «Основи вчення про грунтову вологу», а в 1969 р. - другий його том, присвячений методам вивчення водного режиму грунтів . За цю двотомну монографію О. А. Роде в 1972 р. був удостоєний Державної премії СРСР.

У 1971 р була опублікована важлива для науки робота О. А. Роде «Система методів дослідження в грунтознавстві», в якій викладалися в своїй єдності методи вивчення грунтів і грунтових процесів.

У 60-70-ті роки, незважаючи на загострення хронічного захворювання, О. А. Роде багато працює і пише: вивчає явища елементарної циклічності водного балансу грунтів в зв'язку з циклічністю атмосферних опадів, конденсації в грунті парообразной вологи атмосфери, систематизує дані по водному режиму грунтів, розробляє окремі питання гідрології грунтів і генетичного грунтознавства, в тому числі дискусійні. Є одним з укладачів і редактором «Тлумачного словника з ґрунтознавства» (1969) і «Англо-російського грунтово-агрохімічного словника» (1967), а також ряду методичних посібників. В колективі авторів бере участь в написанні і редагує двотомне видання «Принципи організації і методи стаціонарного вивчення ґрунтів» (1976 г.), що узагальнює величезний досвід дослідників ґрунтових режимів. Бере участь з доповідями в міжнародних симпозіумах, з'їздах і конгресах ґрунтознавців, в створенні міжнародних керівництв. Дуже багато консультує, рецензує, редагує роботи з ґрунтознавства, керує дослідженнями своїх співробітників, докторантів і аспірантів, часто виїжджаючи, не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, на місця досліджень. В кінці 70-х років працює над третім томом монографії «Основи вчення про грунтову вологу», в якій збирається узагальнити матеріали з водного режиму різних типів грунтів. Однак цій роботі не судилося бути закінченою.

20 грудня 1979 р. О. А. Роде помер від серцевого нападу. Похований на Введенському кладовищі в Москві.Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку