Народився Рисін Лев Павлович (17.04.1929 - 23.01.2015)

17.04.2020


Народився Рисін Лев Павлович (17.04.1929 - 23.01.2015) - російський вчений, фахівець в області лісознавства, лісової геоботаніки та екології, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент РАН.

Л. П. Рисін є автором ряду робіт по лісової типології, в тому числі монографій «Соснові ліси європейської частини СРСР» (1975) і «Лісова типологія в СРСР» (1982). Результати вивчення лісових трав'янистих рослин при різних екологічних умовах знайшли своє відображення в його монографії "Морфоструктура підземних органів лісових трав'янистих рослин", написаній у співавторстві в Г. М. Рисіною. Згодом ці дослідження були ще раз перероблені і узагальнені в монографії «Конспект лісової флори середньої смуги Російської рівнини (судинні рослини)», що вийшла в 2009 році.

За його участю і під його керівництвом були проведені роботи по вивченню лісів Московської області, за підсумками яких було видано кілька монографічних збірників і монографія «Ліси Підмосков'я». Він фактично створив і успішно розвивав новий напрямок лісової типології - розробку формаційних і регіональних кадастрів типів лісу. Основні підсумки цієї роботи були оформлені у вигляді монографії «Кадастр типів лісу і типів лісових біогеоценозів» (2007).

Лев Рисін також був співавтором тому «Сoniferous forest - Хвойні ліси світу» (2005) світового енциклопедичного видання «Ecosystems of the world». У 2013 році він видав монографію «Біогеоценологічні аспекти вивчення лісу», в якій узагальнив останні досягнення біоценології.

Лев Павлович Рисін написав і опублікував п'ять оглядових фундаментальних видань серії «Хвойні ліси Росії». Це книги «Смерекові ліси Росії» (2002, у співавторстві в Л. І. Савельєвої), «Соснові ліси Росії» (2008, у співавторстві з Л. І. Савельєвої), «Модринові лісу Росії» (2010), «Кедрові ліси Росії »(2011),« Ялицеві лісу Росії »(2012, у співавторстві з Ю. І. Манько та С. М. Бебія). За цю серію публікацій в 2013 році Лев Павлович був удостоєний премії імені В. Н. Сукачова Російської академії наук.

Їм була запланована аналогічна серія публікацій по листяним лісам Росії, перша книга з якої - «Липові ліси Російської рівнини», була закінчена незадовго до його смерті і видана в лютому 2015 року, вже після його смерті. Всього Лев Павлович Рисін опублікував понад 340 робіт, в тому числі 24 монографії.
Повернення до списку