Народився Серебряков Іван Григорович (07.09.1914-1969)

07.09.2020

Народився Серебряков Іван Григорович (07.09.1914-1969) - ботанік, біоморфолог, еколог, професор Московського університету, автор двох монографій з екологічної морфології рослин.


Наукова діяльність Івана Грірьевіча Серебрякова вивела вітчизняну ботаніку на новий рівень розуміння рослини як компонента біосфери. Він заснував два наукових напрямки: рітмологічне і вчення про життєві форми, що отримало згодом назву «біоморфологія». У вивченні життєвих форм їм вперше застосований системний підхід і вперше використаний структурний аналіз рослин у вивченні життєвого циклу.

Використавши і узагальнивши запропоновані в різний час класифікації, І. Г. Серебряков запропонував називати життєвою формою своєрідний габітус певних груп рослин, що виникає в результаті зростання і розвитку в певних умовах - як вираз пристосованості до цих умов. В основу своєї класифікації І. Г. Серебряков поклав ознаку тривалості життя всієї рослини і його скелетних вісей. Він виділив наступні життєві форми рослин:


    А. Деревні рослини
  •         дерева
  •         чагарники
  •         чагарнички

    Б. напівдеревні рослини
  •         напівчагарники
  •         напівчагарнички

    В. Наземні трави
  •         Полікарпічні трави (багаторічні трави, цвітуть багато разів)
  •         Монокарпічні трави (живуть кілька років, цвітуть один раз і відмирають)

    Г. Водні трави
  •         земноводні трави
  •         плаваючі і підводні травиПовернення до списку