Народився Сергій Іванович Лебедєв (06.03.1902 - 07.10.1989)

06.03.2023

Народився Сергій Іванович Лебедєв (06.03.1902 - 07.10.1989) - український вчений, ботанік, біолог, фізіолог рослин; зам. директора з наукової роботи Центрального республіканського ботанічного саду АН України (1944-1949).

Наукова діяльність:

У 1928 р в «Працях Полтавської дослідної станції» з'являється його перша наукова стаття «Результати сортовипробування картоплі, ярої пшениці, ячменю і вівса».

Всі післявоєнні роки в своїй дослідницькій роботі вчений багато уваги приділяв вивченню ролі каротиноїдів в житті рослин (в процесах росту, запліднення та інших фізіолого-біохімічних процесах). На основі результатів проведених експериментів була написана фундаментальна монографія «Фізіологічна роль каротину в рослині» і захищена докторська дисертація (1951), яка стала на той час не тільки узагальненням досягнутого в науці, а й дала імпульс подальшим дослідникам.

Працюючи в ОДУ він, як дослідник, приділяв увагу вивченню фізіології і біохімії промислових водоростей, зокрема їх пігментної системи.

З ім'ям С. І. Лебедєва пов'язані дослідження і узагальнення щодо підвищення врожайності і продуктивності сільськогосподарських рослин. Під його керівництвом вперше на Україні розпочато дослідження електронно-мікроскопічної структури хлоропластів, їх структурно-функціональних особливостей в різних умовах вирощування рослин, зокрема в залежності від мінерального живлення і водного режиму.

Педагогічний досвід дозволив С. І. Лебедєву створити навчальні посібники та підручники з фізіології рослин спочатку для університетів, а потім для сільськогосподарських вузів. У 1960 р вийшов його перший навчальний посібник «Фізіологія рослин» для університетів, а в 1967 р - для сільськогосподарських вузів. У 1972 р був виданий новий підручник «Фізіологія рослин». Підручник «Фізіологія рослин» російською мовою (на факультеті агрохімії та грунтознавства в УСХА стали вчитися студенти-іноземці) перевидавався тричі: в 1978, 1982 і 1988 рр. У кожному виданні професором вводилися нові, але вже усталені уявлення в області цієї науки. Останнє видання підручника вийшло у світ за кілька місяців до смерті С. Лебедєва. За написання підручника С. І. Лебедєва в 1979 році. Був нагороджений Почесним дипломом ВДНГ.. Всього професором надруковано понад 200 наукових робіт. С. І. Лебедєв мав авторські свідоцтва.

Сергія Івановича покликали оглянути і  читати лекції і в інші вузи.

Більше 20 років він був активним членом ботанічного товариства, почесним членом товариства фізіологів рослин. На Всесоюзному конкурсі в 1986 р Його брошура «Унікальний процес на Землі» отримала диплом першого ступеня і першу премію за кращий твір науково-популярної літератури.

Ним підготовлено понад 65 кандидатів наук, деякі з них пізніше стали докторами наук, а К. М. Ситник - академіком.
Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку