Народився Сергій Володимирович Голіцин (21.01.1897 - 03.11.1968)

21.01.2023


Народився Сергій Володимирович Голіцин (21.01.1897 - 03.11.1968) - ботанік, фахівець в області вивчення флори Середньоросійської височини. Директор і один з провідних наукових співробітників заповідника Галичина Гора, чиїми стараннями на початку 1950-х років ця дослідницька база була збережена. Автор понад 120 наукових робіт.

Наукова діяльність:
  •     Фундаментальне - теоретичні питання генезису флори і рослинності;
  •     Прикладне - з перспективною реалізацією в рослинницької практиці:
        - вивчення і класифікація сорно-польових рослин;
        -  культивування нових видів кормових;
        - інтродукція декоративних екзотів і ін.

Вчений займався ботаніко-географічними дослідженнями здебільшого в двох регіонах:
    - Південно-Західне Закавказзя;
    - Середньоросійська височина.

У той же час, тема історії флори і рослинності Середньоросійської височини є осередком всєї наукової творчості С. В. Голіцина.

Географія цих досліджень простягається на Воронезьку, Орловську, Тульську, Курську, Білгородську, Липецьку і північні частини Ростовської, Луганської, Харківської та Донецької областей. Їм описаний новий вид для Західного Закавказзя - Dryopteris liliana, і два - з вапнякових схилів басейну Верхнього Дону - Rosa kujmanica і Cotoneaster alaunicus.

На самому ранньому етапі С. В. Голіцин починає ботанічні (дендрологічні) дослідження Прибатумского краю. З 1924 по 1929 як член-засновник гірського туристичного клубу проходить по безлічі пішохідних маршрутів в нагірній Аджарії, збираючи коллекци: дендрологічний (близько 1000 зразків деревини); гербарій квіткових рослин Західної Грузії (близько 2500 листів); гербарій папоротей Грузії (близько 800 листів). У 1928 і 1929 роках він очолює експедицію Сухумського відділення Всесоюзного інституту прикладної біології, зайняту вивченням дикорослих плодових і олійних рослин Західної Грузії.

У 1930 році вчений, не цілком по своїй волі, як показує хронологія, переїжджає до Воронежу і в жовтні 1931 зараховується препаратором на кафедру вищих рослин Воронезького університету (ВДУ), очолювану Б. М. Козо-Полянським. Він виконував в інституті функції препаратора, лаборанта, лекційного асистента, завідувача гербарієм і музеєм кафедри. За сумісництвом - старший науковий співробітник заповідника Галичина Гора, який згодом став агробіостанція ВДУ.

У 1945, після демобілізації, в ботанічному саду ВДУ - старший науковий співробітник і заступник директора, продовжуючи поєднувати посаду з роботою на Галичій Горі. 1953 - повністю перейшов на агробіостанцію - старшим науковим співробітником, 1962-1966 директор її.

На кафедрі він завжди був найактивнішим і невтомним дослідником. Через рік після приходу в ВДУ С. В. Голіцин публікує довідник «Дерева і чагарники Центральної чорноземної області». Зібраний ним гербарій центральної чорноземної смуги налічує 8000 аркушів. За роки на Галичій Горі під його керівництвом і його особистими в значній мірі зборами створений гербарій Середньо-російської височини - 30 000 аркушів.

У 1930-ті роки за договорами із земельними органами ( «Госземтрест») він ряд років систематично був зайнятий вивченням бур'янів в колгоспах Тамбовської, Орловської, Воронезької, Курської областей. У 1932 і 1934 роках спільно з Н. Ф. Комаровим очолює експедиції з вивчення бур'янів. У 1936 і 1937 роках С. В. Голіцин з Р. Е. Левиною проводить трудомісткі і методично дуже складні дослідження впливу комбайнозбирання на забур'яненість полів. З Н. П. Виноградовим вводить в культуру кормової злак - пирій мочкуватий (Roegneria fibrosa Nevski), впроваджують його після випробувань і в стандарт ряду областей.

Багато вчений займався культурою чуфи - корисної рослини, результатом цих досліджень з'явився ряд публікацій, акумульованих в монографії «Чуфа і її культура» (1957; в рукописі).

З практичних робіт слід назвати активну участь в створенні дендрологічного відділення ботанічного саду ВДУ. До 1957 колекція його налічувала вже 653 види і 440 форм деревно-чагарникових рослин, з яких 60 порід рекомендовано для широкого використання в парках і садах Центрального Чорнозем'я.


Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку