Народився Тімаков Володимир Дмитрович (04.08.1905 - 21.06.1977)

04.08.2022


Народився Тімаков Володимир Дмитрович (04.08.1905 - 21.06.1977) - мікробіолог і епідеміолог, засновник наукової школи мікробіологів і генетиків, організатор системи охорони здоров'я.

У 1924 році вступив на медичний факультет Томського університету, отримав диплом лікаря (1929), потім вступив до аспірантури. З 1932 року асистент кафедри мікробіології і одночасно завідувач відділом Томського санітарно-бактеріологічного інституту.

У 1934 році був запрошений в Туркменський медичний інститут, де працював асистентом, потім доцентом (1935) і завідувачем кафедри мікробіології (з 1944). Одночасно (1934-1941) керував відділом Туркменського інституту мікробіології та епідеміології. У 1941 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Молочні тифозні і паратіфозні вакцини».

У роки Великої Вітчизняної війни В.Д.Тімаков був призначений наркомом охорони здоров'я Туркменської РСР (1941-1945). Під його керівництвом був ліквідований спалах гострих кишкових інфекцій в Красноводську серед евакуйованого населення і поранених. Туркменський інститут мікробіології та епідеміології виготовив для фронту і тилу 11 мільйонів бактеріальних препаратів, 6 мільйонів доз віспенного детриту, 20 видів вакцин і сироваток.

У 1945 році В.Д.Тімаков прийняв пропозицію АМН СРСР і очолив в Москві академічний Інститут епідеміології та мікробіології (нині - НДІ епідеміології та мікробіології імені Н. Ф. Гамалії). Тут працювали Н. Ф. Гамалії, П.Ф.Здродовскій, М.А.Морозов, Л.А.Зильбер, В.Л.Троіцкій. За короткий час В.Д.Тімаков згуртував колектив для проведення важливих теоретичних і прикладних досліджень з мікробіології, імунології та епідеміології. У 1952 році за вдосконалення виробництва лікувально-профілактичних препаратів велика група науковців на чолі з В.Д.Тімаковим була удостоєна Сталінської премії.

З 1949 року і до кінця життя В.Д.Тімаков завідував кафедрою мікробіології 2-го Московського медичного інституту імені М.І.Пирогова та одночасно відділом Інституту епідеміології та мікробіології імені Н. Ф. Гамалії.

У 1948 році був обраний членом-кореспондентом, в 1952 році - дійсним членом (академіком) АМН СРСР, а в 1968 році - академіком АН СРСР. У 1957-1963 роках віце-президент, в 1968-1977 роках президент АМН СРСР.

В.Д.Тімаков опублікував понад 300 наукових праць, в тому числі 7 монографій, підручники з мікробіології. Він узагальнив досвід протиепідемічної практики, висунув ряд принципів ліквідації інфекцій (1959). Основні його наукові праці присвячені вивченню проблеми мінливості і генетики мікробів, бактеріофагії - формам бактерій, мікоплазматологіі, епідеміології і лабораторної діагностики інфекційних хвороб, імунології.

Важливим етапом його наукової діяльності було вивчення L-форм бактерій. Встановлено, що під впливом ряду ліків деякі бактерії не гинуть, а лише втрачають частину своєї оболонки, набувають форму кулі і стають невпізнанними. L-форми різних бактерій тривалий час зберігаються в організмі і мають здатність викликати хронічні захворювання. Під керівництвом В.Д.Тімакова в лабораторії інституту був вивчений процес утворення L-форм бактерій, проведено порівняльні дослідження L-форм бактерій і мікоплазм. Підсумки досліджень узагальнені в 3 монографіях В.Д.Тімакова в співавторстві з Г.Я.Каган (1961, 1967 1973). За ці дослідження він спільно з Г.Я.Каган був удостоєний Ленінської премії (1974). Завдяки дослідженням вченого та його учнів створено вчення про L-форми бактерій і мікоплазми, значення яких особливо велике при захворюваннях серцево-судинної і нервової систем, респіраторних інфекціях.

Ним створено кілька лабораторій з вивчення генетики бактерій, він був ініціатором організації Інституту медичної генетики АМН СРСР. В.Д.Тімаков створив наукову школу мікробіологів і генетиків. За його ініціативи були проведені два Всесоюзних симпозіуми з генетики бактерій. На третьому з'їзді Всеросійського товариства генетиків і селекціонерів в 1977 році В.Д.Тімаков зробив доповідь «Генетика мікроорганізмів і медицина», в якому були підведені підсумки власних досліджень в області генетики мікроорганізмів, визначені перспективи подальшої роботи.

Він займався також питаннями організації протиепідемічної служби, обгрунтував принципи ліквідації ряду інфекцій і зниження загального рівня інфекційної захворюваності в нашій країні. Спільно з учнями розробив методи фагодіагностікі і фагоіндікаціі бактерій в навколишньому середовищі, запропонував методи підвищення ефективності вакцин.

Близько 40 років В.Д.Тімаков вів викладання мікробіології студентам. Він був ініціатором створення у 2-му Московському медичному інституті медико-біологічного факультету для підготовки лікарів - біофізиків, біохіміків, біокібернетики, брав участь у створенні Сибірського філії АМН СРСР.


Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку