Народився Василевич Владислав Іванович (30.09.1935)

30.09.2022


Народився Василевич Владислав Іванович (30.09.1935) - російський біолог, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.

Василевич активно розвиває теоретичну складову геоботаніки. Свої погляди на фундаментальні положення загальної біоценології він виклав в досі цитованої монографії «Нариси теоретичної фітоценології» (1983).

Важливий внесок він вніс в розробку методів класифікації рослинності. Він запропонував напівкількісний домінантно-флористичний метод, який базується на аналізі рівномірності розподілу в групі спільнот видів з подібною екологією. Використовуючи цей метод, Василевич з колегами провели детальну класифікацію майже всіх рослинних угруповань Північно-Західної Росії, що знайшло відображення в численних публікаціях.

Всього Владислав Іванович опублікував понад 200 наукових праць. Крім того, він зібрав сотні гербарних екземплярів в ході своїх численних експедицій, а гербарій, зібраний ним під час поїздки в тропіки, довгі роки використовувався в якості демонстраційного матеріалу з курсу «Рослинність Земної кулі».

Під керівництвом Владислава Івановича підготовлено і захищено більше десяти кандидатських дисертацій.

З 1997 року він працює професором на кафедрі геоботаніки та екології рослин СПбГУ, де читає лекції з теоретичної геоботаніки, курси «Рослинність Північно-Західної Росії» і «Геоботанічне районування».
Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку