Народився Вассер Соломон Павлович (26.08.1946)

26.08.2023


Народився Вассер Соломон Павлович (26.08.1946) - український і ізраїльський вчений, ботанік, міколог, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України. Визнаний світовим науковим співтовариством як один з лідерів мікологічної науки.

У 1969 році С. П. Вассер закінчив УжДУ і вступив до аспірантури відділу мікології Інституту ботаніки. Під час навчання в аспірантурі молодий учений брав участь в численних експедиціях по степовій зоні України, в яких був накопичений великий матеріал по макроміцетам, досліджені різні степові рослинні угруповання. У 1973 році на основі матеріалів експедицій написав і захистив кандидатську дисертацію «Agaricales s.1 степової зони України». В Інституті ботаніки була розпочата підготовка до видання багатотомника «Флора грибів України», і С. П. Вассер продовжує поглиблене вивчення теми. Результатом роботи вченого став випуск в 1980 році фундаментального тома «Флора грибів України. Агарикові гриби». У цій монографії представлено 205 таксонів видового і інфравидового рангу сімейства Шампіньонові (Agaricaceae), з них 43 були вперше виявлені на Україні, 9 описані як нові для науки, також запропоновано понад 20 нових таксономічних комбінацій.

Потім вченим з метою більш глибокого вивчення теоретичних проблем агарікологіі була значно розширена географія досліджень, він здійснив експедиції по Сибіру, ​​Алтаю, Далекого Сходу СРСР, обробляв гербарні зразки, що надсилаються з колекцій США і Західної Європи. Результатом обробки нових матеріалів стала докторська дисертація «Сімейство Agaricaceae Радянського Союзу», захищена в 1982 році і підсумкова монографія «Агарикові гриби СРСР», видана в 1985 році.

Одночасно, в 1970-х - початку 1980-х років, С. П. Вассер займався розробками в новій для України сфері - промислового культивування грибів. Досягнення відділу мікології впроваджувалися в практику на базі грибівничих колгоспів і лісгоспів, які тільки зароджувалися в Україні. По цій темі був опублікований ряд праць, в тому числі кілька колективних монографій. У 1982 році за дослідження в галузі промислового грибівництва С. П. Вассер нагороджений Премією ім. Н. Г. Холодного АН УРСР.

У 1985 році призначений на посаду завідувача відділом альгології (нині відділ фікологів) Київського Інституту ботаніки, потім стає науковим керівником Гербарію інституту. У 1988-1994 роках - професор кафедри біології Київського медичного інституту, читає курси загальної біології, основи медичної генетики, керує науковими дослідженнями. У 1988 році обраний членом-кореспондентом Академії наук УРСР.

У 1980-х - початку 1990-х років, незважаючи на зрослі обов'язки, продовжує успішно працювати як дослідник-міколог, видає ряд монографій, довідкових та навчальних посібників. У цей період друкується колективна праця - довідник «Методи експериментальної мікології» (1982), у співавторстві з І. О. Дудкой - «Довідник міколога і грибника» (1987), перший том капітального видання «Нижчі рослини, гриби і мохоподібні радянського Далекого Сходу »(1990), співавтором і відповідальним редактором якого став С. П. Вассер, монографія «Їстівні та отруйні гриби Карпат»(1990), ще один том «Флори грибів України» - «Аманітальні гриби» (1992) та інші. У 1991 році за внесок у розвиток агарікологіі С. П. Вассер нагороджений премією Фонду Олександра і Хелен Сміт (США).

З 1994 року - в Ізраїлі, де він очолив Міжнародний центр біорізноманіття та біотехнології спорових рослин і грибів (Biodiversity and Biotechnology Center of Cryptogamic Plants and Fungi, BCCPF) в Інституті еволюції при Університеті м. Хайфа. Тут він написав книгу «Їстівні та отруйні гриби Ізраїлю» (1995), організував комплексні дослідження флори спорових рослин і грибів заповідника «Кармель». Науковою сенсацією стало відкриття спільно з ізраїльськими колегами наявності в Мертвому морі близько 70 видів вищих грибів та ооміцетів. Результати вивчення мікофлори Мертвого моря вперше опубліковані в 1998 році, а в 2004 видані у вигляді монографії англійською мовою. Працюючи в Ізраїлі, Соломон Павлович Вассер співпрацює з вченими України та Росії, надає наукову і матеріальну підтримку, організовує заходи, продовжує публікуватися в українських і російських наукових журналах.


Наукові досягнення:
  • У багаторічній експедиційної роботі, лабораторних дослідженнях свіжозібраного і колекційного матеріалу С. П. Вассером накопичений величезний науковий досвід, що дозволив створити оригінальний комплексний підхід до методології вивчення вищих базидіоміцетів. Вченим монографірована і критично оброблена флора сімейства шампіньонових на територіях України, колишнього СРСР в цілому, російського Далекого Сходу, В'єтнаму, декількох штатів США і Ізраїлю, а також флора діатомових водоростей України, ведеться робота щодо систематичного вивчення альго- і мікофлори Ізраїлю. Порівняльне вивчення таксонів шампіньонових і мухоморових грибів дозволило прояснити деякі питання систематики і філогенії базидіоміцетів, висунута гіпотеза про походження предків сімейства шампіньонових в кам'яновугільному - пермському періодах на території сучасних Південно-Східної Азії і Меланезії. Загальне визнання заслужила створена Вассером авторська система сімейства шампіньонових.
  • В області екології запропоновано оригінальний підхід до вивчення біорізноманіття та ролі кріптогамних рослин і грибів в навколишньому середовищі. З метою полегшення пояснення ролі грибів в екосистемах окремих територій і земної кулі в цілому введено нове для науки поняття грибного коефіцієнта (fungal coefficient, FC).
  • В області морфології грибів розроблена методика визначення геометричних характеристик базидій, визначені закономірності геометрії базидій, стеригм і спор, які можуть служити таксономическими ознаками.
  • Значним є внесок ученого в таксономії: до 2006 року описано 2 порядки, 2 сімейства, 18 секцій, 42 нових види грибів і запропоновано 118 таксономічних комбінацій.
  • До 2006 року отримано 14 патентів (СРСР, США) на нові штами культивованих їстівних і лікарських грибів.


Поділитись в соцмережах:

Повернення до списку