Народився Воронін Михайло Степанович (02.08.1838-1903)

02.08.2020


Народився Воронін Михайло Степанович (02.08.1838-1903) - російський ботанік, альголог і міколог; засновник вітчизняної мікології і фітопатології.

Після закінчення університету разом зі своїм товаришем по університету А.С.Фамініцим поїхав за кордон. У Німеччині працював в Гейдельберзі в лабораторії під керівництвом Голля, а потім у Фрайберг, де знайшов собі гідного керівника в особі професора де Барі.

У 1860 році Воронін відправився в Антіб, містечко на березі Генуезької затоки, де проживав вченим відлюдником французький ботанік-альголог Гюстав Тюре. Під його керівництвом Воронін витратив весну і літо на вивчення морських водоростей і зробив першу свою альгологічну роботу ( «Дослідження над морськими водоростями Acetabularia і Espera»), що стала йому дисертацією на ступінь магістра, яку він і отримав в 1861 році від Санкт-Петербурзького університету. Докторську ступінь Воронін отримав в 1874 році від Новоросійського університету в Одесі - honoris causa без захисту дисертації, зазначивши цим обранням видатне значення його праць.

Змушений до частих відлучкок і навіть до тривалого перебування за кордоном по розладу здоров'я, Воронін не міг віддатися професорської діяльності. Проте, в 1869-1870 роках він читав лекції з мікології в якості приват-доцента Санкт-Петербурзького університету, а в 1873-1875 роках - на медичних курсах для жінок - з мікології і морфології клітини.

Численні вчені роботи Вороніна стосуються переважно класу грибів (мікології) і тих нижчих організмів, що стоять на межі між тваринами і рослинами. Наукові заслуги його досить значні. Він відкрив, детально вивчив і описав багато у високому ступені важливих не тільки в ботанічному, але і в біологічному сенсі нижчих організмів. Йому належить, між іншим, відкриття того організму, що живе в бульбах багатьох бобових рослин, сприяючи накопиченню азоту грунтового повітря і до переведення його в саму рослину. Грибна хвороба соняшнику відкрита і вивчена ним же; те ж можно сказати і про хвороби капустяних рослин.

Всі роботи Вороніна відрізняються великою точністю. Його малюнки, без яких новітня морфологія не може обійтися, ідеальні. Тому ми зустрічаємо передрук їх у всіх скільки-небудь великих посібниках як російських, але переважно - іноземних. Він видавав свої твори німецькою і французькою мовами, але майже завжди також і російською, деякі ж тільки російською.

М. С. Воронін багато уваги приділяв науково-громадської діяльності. З моменту виникнення Петербурзького товариства дослідників природи (1868) до кінця життя він був діяльним членом цього наукового товариства, виконуючи обов'язки секретаря ботанічного відділення. У 1878 році Російське товариство садівництва присудило М. С. Вороніну золоту медаль за дослідження капустяної кили, а в 1882 році Академія наук присудила йому премію імені К. Ф. Бера за його мікологічні дослідження. Воронін був обраний почесним членом Московського товариства випробувачів природи (1864), Товариства любителів природознавства, антропології та етнографії (1889), Російського товариства садівництва (1891), Петербурзького товариства дослідників природи (1894), Німецького ботанічного товариства (1895), Харківського і Юр'ївського університетів ( 1902). Лондонське Ліннєєвське товариство обрало М. С. Вороніна в число своїх іноземних членів.

Повернення до списку