Новітні препарати від компанії DOLINA для щедрих врожаїв вашого саду

Перегляди: 835
28.06.2022
Новітні препарати від компанії  DOLINA для щедрих врожаїв вашого саду

На сьогодні важливою складовою частиною садівництва в Україні є посилення екологічного підходу до розробки та практичного здійснення інтегрованого захисту багаторічних насаджень від основних шкідників і збудників хвороб карантинного і некарантинного значення, застосування добрив і препаратів для регулювання росту рослин.


Це вимагає створення високоефективних і малотоксичних для довкілля хімічних сполук, впровадження нових методів і способів зі зниження шкодочинності основних фітофагів і збудників хвороб, що впливають на ріст рослин і формування врожаю в агробіоценозі промислового саду.


У садах і ягідниках України виявлено понад 300 видів шкідливих комах та кліщів, близько 100 збудників грибкових, бактеріальних і вірусних захворювань, що послаблюють життєдіяльність культурних рослин у ягідних і садових насадженнях упродовж вегетації. Важлива роль зі зниження шкідливої дії фітофагів і патогенів в агробіоценозі саду належить заходам хімічного захисту.


Серед причин низької ефективності обробок захисту рослин від основних шкідливих об’єктів у ягідних і садових насадженнях є тривале застосування одних і тих же препаратів, прояв резистентності до деяких груп хімічних сполук, «моральне старіння» пестицидів, порушення технології їх застосування. Останнім часом ефективність хімічних препаратів значно знизилася, як наслідок маємо справу з реальною загрозою виникнення в шкідників і збудників хвороб стійкості до ЗЗР. Це спонукає шукати нові системи та методи захисту ягідних і садових насаджень від шкідливих видів із врахуванням біологічних особливостей їх розвитку та механізмів дії.


У зв’язку з цим підбір нових стимуляторів росту, які б до того ж поєднували в собі властивості фунгіциду, акарициду та інсектициду, є актуальним питанням сучасної стратегії захисту багаторічних насаджень. Фахівцям компанії DOLINA вдалося створити препарат SCLOBICIDE®, який має не лише властивості ефективного стимулятора росту, але й захищає від хвороб та шкідників. Водночас комплекс компонентів, що входить до його складу, впливає як на врожайність, так і на якісні показники.


В асортименті ЗЗР мало препаратів, які пригнічують розвиток комах та грибів за низьких позитивних температур і які ефективно можуть протистояти їх зимуючим стадіям. Проти хвороб застосовується нестаріюча класика – бордоська рідина (3%), сечовина (3–5 %), залізний купорос (3 %), мідний купорос (3–5%, для хвойників – 1%), а проти комплексу шкідників, що зимують – препарати на основі мінеральних олій (2–10%).


Але у разі неправильного вибору препарату для обробки можна зіткнутися з негативними наслідками. Так, бордоська суміш або розчин мідного купоросу має кумулятивний ефект і накопичується в ґрунті, адже мідь – важкий метал. У більшості країн ЄС застосування його за сезон суворо регламентовано. До того ж якщо застосувати мідь як компонент, що викорінює шкідливі організми, можна позбутися можливості використовувати її як лікувальний засіб у період вегетації. А щоб досягти комплексного результату обприскування, необхідно застосувати кілька препаратів – інсектициди плюс фунгіциди.


Розв’язанням цієї проблеми зайнялася група компаній DOLINA, яка створила та активно тестує фунгі-, інсектоакарицид SCLOBICIDE®, унікальний препарат із широким спектром дії.


Як фунгіцид, він має захисну (профілактичну) дію та контактну з проникною трансламінарною дією. Шкідників інсектицид SCLOBICIDE® знищує контактним способом. Виявляє ефективність за середньодобової температури не нижче за +5°С.


На додаток до перерахованих переваг препарат SCLOBICIDE® має низьку токсичність для теплокровних і високу ефективність діючої речовини.


Відомо, що втрати врожаю внаслідок несприятливого впливу хвороб можуть коливатися від 40 до 90%. В Україні значних збитків яблуні завдає парша. Збудник хвороби вражає листя та плоди. Особливо небезпечна хвороба у дощові роки. Джерелом первинної інфекції є переважно сумкоспори, які локалізуються в опалому листі та які рано навесні дозрівають у плодових тілах – псевдотеціях (фаза “набухання бруньок”). Масове поширення сумкоспор починається після намокання опалого листя та під час дощів і збігається з фазою «розпускання бруньок».


Збудник парші яблуні зазвичай зимує у формі телеоморфи на опалому листі. У деяких випадках можлива зимівля грибниці на уражених пагонах. Аскоспори є первинним джерелом зараження рослин навесні.


Застосування SCLOBICIDE® пригнічує розвиток спор грибів, у такий спосіб перешкоджаючи їх розмноженню. Принцип дії базується на пригніченні хвороб на початковому етапі внаслідок транспіраційного впливу компонентів та швидкому знищенні збудників.


1.png


Негативні фактори, які впливають на рослину протягом періоду вегетації значно погіршують якість продукції. Тому використання препарату SCLOBICIDE® є необхідним заходом у разі вирощування плодово-ягідних насаджень.


Для розширення можливостей боротьби зі шкідливими організмами використовують викорінювальне обприскування, коли шкідники перебувають у стані спокою. Його проводять у момент, коли ентомофаги нерухомі та знаходяться в місцях зимівлі, що знижує ймовірність їх ураження.


2.png


Урожайність є складним показником продуктивності, який об'єднує багато факторів. Тому коливання кожного чинника безперечно позначається на кінцевій величині врожайності. Від початку росту до моменту збирання врожаю організм рослини переживає вплив біотичних та абіотичних факторів, дію яких можна коригувати використанням препарату SCLOBICIDE®. Окрім цього, як стимулятор росту, препарат впливає на швидкість дозрівання плодів, процес забарвлення яких починається значно раніше, ніж у тих насадженнях, де препарат не використовувався.


препарат SCLOBICIDE®


Отже, застосування нового інсектоакарицидного препарату з функціями фунгіциду та стимулятора росту забезпечує зниження пестицидного навантаження на плодово-ягідні насадження шляхом зменшення кількості обробок різними хімічними препаратами впродовж вегетаційного періоду. Окрім цього, він забезпечує довготривалу дію компонентів у процесі боротьби з основними хворобами та шкідниками, що прямо впливає на підвищення урожайності та якості отриманої продукції. Стимулювальний вплив діючої речовини дозволяє раніше зібрати врожай.


Садівництво в Україні має значні перспективи розвитку, враховуючи зростання попиту на плодово-ягідну продукцію на світовому ринку, що робить галузь економічно перспективною. Основними споживачами української продукції є Польща, Франція, Німеччина, Нідерланди, Італія, Австрія, Туреччина, Чехія, Греція та Білорусь.


На внутрішньому ринку України головними споживачами плодово-ягідної продукції є великі роздрібні мережі, частину збуту складають малі торговельні мережі та невеликі магазини. Значний сегмент ринку займають переробні заводи, які спеціалізують на переробці плодово-ягідної сировини та виробництві сокових концентратів, соковмісних нектарів, холодних чаїв і безалкогольних напоїв. Починає розвиватися сектор збуту онлайн. Тому забезпечення потреб як внутрішнього так і зовнішнього ринку якісною плодово-ягідною продукцією вимагає застосування ефективних стимуляторів росту, які будуть покращувати її фізичні, органолептичні та біохімічні показники. Компанії DOLINA вдалося створити препарат, який може розв’язати низку проблем, що виникають під час вирощування. Використання FRUITLIPS® допомагає покращити забарвлення, форму, стан поверхні, цілісність плодів, збалансувати вміст сухих і сухих розчинних речовин, цукрів, пектинових речовин, аскорбінової кислоти та фенольних сполук.


Внаслідок застосування FRUITLIPS® виявлено його значну регенеративну та антистресову дію, що має комплексний вплив як на кожну клітину окремо, так і на рослинний організм у цілому. Трикомпонентний склад діючої речовини препарату має потужний вплив на рослинні системи за рахунок ефективної взаємодії між собою, під час якої кожен із елементів підсилює дію іншого.


У разі застосування стимулятора росту FRUITLIPS® спостерігається підвищення синтезу фітогормонів, що відповідають за протікання основних біохімічних процесів у рослинному організмі. Фітогормони мають незамінні функції, вони беруть участь у регуляції рухової реакції листя та квіток рослини, цвітінні, зростанні та дозріванні плодів, опаданні листя, зав’язі та плодів, підвищенні інтенсивності дихання, формуванні великих партенокарпічних плодів, стимуляції формування бруньок і росту пагонів.


Однією з важливих особливостей FRUITLIPS® є його вплив на фотосинтетичну продуктивність і вміст хлорофілу в листках. Фотосинтез – це процес утворення зеленими рослинами органічних речовин з CO2 і H2O завдяки енергії світла. Фотосинтез відбувається в органах зелених рослини, і насамперед у листі. В еукаріотів цей процес проходить в особливих органоїдах листка – хлоропластах.


4.png


Основна роль у фотосинтезі належить хлорофілу. Процес фотосинтезу є первинним постачальником різноманітних пластичних речовин, багатих на енергію (АТФ) і відновний потенціал. Інтенсивність і продуктивність його регулюється комплексом взаємопов’язаних та взаємозалежних факторів.


Для вивчення впливу FRUITLIPS® на вміст хлорофілу в листках яблуні після третьої обробки дерев препаратом на шостий та дев’ятий день відбирали проби листків для визначення вмісту хлорофілу.


5.png


Окрім цього, FRUITLIPS® впливає на біосинтез високомолекулярних з’єднань (нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів, білків) для подальшого використання їх як «будівельний матеріал» і отримання енергії.


FRUITLIPS® зменшує опір продихів, які регулюють у рослині газовий та водний обмін завдяки тому, що мають здатність відкриватися та закриватися. Це безпосередньо впливає на процеси транспірації, які контролюють водний баланс рослини.


Також препарат впливає на процеси току цитоплазми, покращує цілісність мембран та підвищує активність ензимів, які виступають каталізаторами практично всіх біохімічних реакцій у рослинному організмі. Вони відіграють надзвичайно важливу роль в усіх процесах життєдіяльності, скеровуючи та врегульовуючи всі процеси обміну.


FRUITLIPS® сприяє накопиченню мінеральних елементів. Проведені дослідження та отримані результати показали, що застосування позакореневих підживлень із використанням стимулятора росту FRUITLIPS® в інтенсивних насадженнях яблуні Ренет Симиренка упродовж вегетаційного періоду мало позитивний вплив на процеси засвоєння, закріплення та розподілу основних елементів живлення (азот, фосфор, калій) листками, річними пагонами та плодами.


6.png


7.png


МЕХАНІЗМ ДІЇ НА РІВНІ РОСЛИНИ


Стимулятор росту FRUITLIPS®


FRUITLIPS® здатний впливати на рослину як на вегетативному так і на генеративному рівні. Виражається ця дія відповідно в покращенні процесів росту пагонів та бокового гілкування. До того ж він впливає на кількість квітів та середню масу плода, що зі свого боку підвищує рівень врожайності.


Товарний аналіз плодів, проведений у саду перед збиранням урожаю, показав, що позакореневе внесення стимуляторів росту FRUITLIPS® сприяло більшому виходу товарних плодів.


Товарна якість плодів – досить важливий показник, який впливає на кінцеву реалізацію продукту. Товарний сорт вкладає в себе поняття градації якості продукції визначеного виду за одним або декількома показниками, які були встановлені нормативною документацією. До цих показників можна віднести зовнішній вигляд (колір і форма), на який може впливати низка негативних факторів, дію котрих можна зменшити, використовуючи препарат FRUITLIPS®. Окрім зовнішнього вигляду, на показники високої товарної якості впливає наявність чи відсутність плодоніжки, розмір, зрілість.


За результатами досліджень, використання FRUITLIPS® сприяло збільшенню виходу здорових плодів на 15,62 % більше у порівнянні з контрольним показником, що доводить ефективність використання препарату з метою покращення товарних якостей.


Успіх зберігання основною мірою залежить від сортових особливостей, але вплив також мають умови вирощування, збирання та зберігання. Деякі сорти вимагають збирання плодів до настання фізіологічної стиглості, так як в іншому випадку вони будуть просто не придатні до зберігання. А це не завжди вдається. Тому використання FRUITLIPS® дозволить уникнути небажаних наслідків, які виникають під час зберігання.Згідно з дослідженням, проведеними на базі Мелітопольськоїдослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка, використовуючи препарат на насадженнях яблуні, вдалося знизити прояв фізіологічного в'янення на 58%, підшкіркової плямистості на 91% та грибних гнилей на 74%.


Отже, стимулятор росту FRUITLIPS® комплексно впливає на важливі внутрішньоклітинні процеси, що регулюють низку біохімічних процесів. Це – широкий спектр впливу на фізіологічні процеси клітини: водообмін, дихання, вуглецеве та мінеральне живлення рослин, процеси синтезу, транспорту, перетворення та нагромадження органічних сполук, фізіологічні особливості онтогенезу та стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля. Препарат стимулює накопичення хлорофілу в листі, що впливає на фотосинтез. Цей процес є одним із найважливіших, що відбувається в природі, адже органічні речовини, які утворюються під час фотосинтезу становлять основу життєдіяльності рослини.


Також FRUITLIPS® підвищує вміст сухих розчинних речовин та цукрів, що визначає енергетичну цінність плодів, зменшує вміст органічних кислот, кожна з яких відіграє певну роль у метаболізмі в рослинних клітинах. Підвищує ступінь лежкоздатності плодів в умовах зберігання та зменшує прояв фізіологічного в’янення, підшкіркової плямистості та грибних гнилей. Усі ці процеси призводять до збільшення рівня врожайності та якості плодово-ягідної продукції, яка відповідатиме найвищим фізичним, органолептичним та біохімічним показникам.


Поділитись в соцмережах:

Текст повідомлення*
Защита от автоматических сообщений