Рідкі комплексні добрива – ефективне рішення для кожного поля

Перегляди: 558
13.04.2021
Рідкі комплексні добрива – ефективне рішення для кожного поля

Комплексні добрива – це концентровані добрива, які можуть містити як макроелементи (азот, фосфор, калій), так і мікроелементи (бор, молібден, марганець і т. ін.). Застосування таких добрив забезпечує підвищення врожаю, знижує витрати на транспортування і зберігання на 20–25% та скорочує терміни внесення. Серед переваг комплексних добрив також – незначний вміст баластних речовин, придатність для внесення під всі культури і на всіх ґрунтах, вони слабо підкислюють ґрунт. На практиці доведено високу агротехнічну і економічну ефективність їх використання.


Переваги рідких комплексних добрив


Комплексні добрива випускають у гранульованому, твердому і рідкому вигляді. Особливо зручні у використанні й економічні рідкі комплексні добрива (РКД). Вони являють собою розчини або суспензії, що містять два або три основних поживних елементи. У першому випадку це – азот і фосфор. У другому – до цих макроелементів додається ще калій, і таке добриво називають повним. Крім того, в рідкі комплексні добрива додають різні мікроелементи, а іноді – і пестициди або стимулятори росту. Це дозволяє скоротити витрати на внесення препаратів, підвищити ефективність їх використання. Вносити їх можна і в якості основного добрива, і як проміжні підживлення.


Внекорневое внесение жидких удобрений


Серед ефектів, що досягаються за допомогою РКД, можна відзначити такі: рівномірний розподіл внесених поживних речовин у ґрунті; оптимальне забезпечення рослин фосфором; підвищення їх врожайності і зимостійкості; розвиток більш потужної кореневої системи; прискорення дозрівання зернових і підвищення маси 1000 насінин.


Важливо і те, що зміст і співвідношення компонентів, які входять до складу РКД, досить легко змінити, що спрощує їх виробництво, дає можливість швидко підлаштуватися під вимоги ринку. При цьому вартість добрив, які випускають у рідкому вигляді, нижче, ніж твердих, що містять відповідну кількість діючих речовин. Це пов’язано з меншими на 20–30% капітальними витратами на будівництво підприємств або цехів для їх виробництва і зі зниженням у 3–3,5 рази витрат праці в процесі виготовлення РКД.


Застосовувати рідкі комплексні добрива можна окремо, а на зрошуваних площах – з поливної водою. Це дозволяє повністю механізувати трудомісткі процеси при перевезенні, зберіганні і внесенні. Використовують їх як для прикореневого, так і для позакореневого підживлення рослин.


Инжекторная система внесения жидких удобрений


Оскільки РКД не містять вільного аміаку, вони менш небезпечні для навколишнього середовища і людей, які з ними працюють, ніж деякі інші добрива, що містять азот. Тому їх можна вносити просто по поверхні ґрунту, а потім заробляти. Для перевезення РКД не потрібна повністю герметична тара. Також вони не є вибухонебезпечними або легкозаймистими.


В останні роки застосування рідких комплексних добрив стає ще більш актуальним через зміни клімату. На території України все частіше бувають посухи. Через малосніжні зими вологи часом недостатньо навіть під час весняної посівної. Якщо в таких умовах внести гранульовані добрива, вони погано розчинятимуться і, відповідно, ефективність їх застосування значно знизиться. Більш того, гранули відтягуватимуть на себе вологу, якої й так недостатньо для розвитку рослин. Внесення РКД дозволяє уникнути подібних проблем.


Для внесення рідких комплексних добрив застосовується різна техніка. РКД у вигляді розчинів можна розбризкувати по поверхні поля за допомогою звичайних обприскувачів. Агрегати інжекторного внесення дозволяють доставляти добрива безпосередньо до коріння рослин. Вони оснащені голками (аплікаторами), що вводять розчин у ґрунт на визначену глибину з певними проміжками. Також випускаються спеціальні комплекти обладнання, які встановлюють на сівалки, борони або культиватори для внесення РКД одночасно із сівбою або обробітком ґрунту.


Устройство для внесения ЖКУ на культиваторе


Для суспензій застосовують розкидачі добрив. РКД в суспендованій формі рівномірно розподіляють по поверхні поля, а потім заробляють.


Виробництво рідких комплексних добрив


Рідкі комплексні добрива виробляють на основі ортофосфорної або суперфосфорної (поліфосфорної) кислоти шляхом її нейтралізації аміаком до значення рН=6,5. У другому випадку РКД виходить більш концентрованим. Крім того, саме добрива на основі суперфосфорної кислоти можна збагачувати будь-якими мікроелементами, тоді як за наявності ортофосфорної кислоти сполуки цих елементів, особливо – цинку, міді і заліза, перебувають у малорозчинному стані. Також застосовують нітрат амонію, сечовину або їх суміш як джерело азоту в складі РКД.


На ринку можна зустріти і рідкі комплексні добрива, в яких одним з основних компонентів, крім азоту і фосфору, є калій. Зазвичай їх виробляють з використанням хлористого калію або нітрату калію. Однак ці сполуки зменшують концентрацію і загальну розчинність РКД. Тому частіше використовують РКД, що містять азот і фосфор, а калій вносять окремо. Застосовувати калійні добрива рекомендується з осені під культури, найбільш чутливі до нестачі цього елемента. А вже потім, коли в ґрунті достатньо калію, рекомендують вносити і рідкі комплексні добрива.


Також проблему вирішує виробництво РКД не у стані розчину, а у вигляді суспензії. Для цього додають колоїдну глину або кремнієву кислоту, які стабілізують розчин і перешкоджають випаданню твердого осаду. Завдяки такому прийому підвищується сума поживних речовин в добриві і може досягати 40%, тоді як у розчинах – до 27%. Однак, внаслідок більшої в’язкості, суспензії складніше вносити, ніж розчини. Крім того, розчини можуть зберігатися тривалий час, а суспензію бажано використовувати відразу після приготування.


Виробляють рідкі комплексні добрива двома способами: за допомогою гарячого або холодного змішування. Гаряче змішування вимагає високих температур: від +210°С до +250°С, тому застосовують такий метод на промислових підприємствах. В таких умовах відбувається нейтралізація аміаком ортофосфорної або суперфосфорної кислоти, в результаті чого виходять основні (базові) розчини фосфатів амонію.


Мобильный растворный узел


Холодне змішування відбувається при температурі від +35°С до +45°С. Під час холодного змішування проводиться доведення поживних речовин, що містяться в РКД, до потрібного в конкретних умовах співвідношення, для чого в основні розчини додають карбамід, нітрат амонію, солі калію. Оскільки процес не вимагає складного обладнання та високих температур, його можна проводити неподалік від тих аграрних підприємств, де передбачається використання добрив. Також існують спеціальні установки – мобільні змішувальні вузли, які встановлюють в кузові вантажівки, що дозволяє проводити холодне змішування безпосередньо на полі. Завдяки такій технології кінцевий продукт найбільш повно відповідає потребам певної посівної площі, з урахуванням ґрунту, вирощуваної культури тощо.


Особливості використання РКД на різних ґрунтах


Хоча рідкі комплексні добрива можна вносити під всі культури і на всіх типах ґрунтів, все ж є і свої особливості застосування.


Тип почвы влияет на эффективность применения ЖКУ


Так, згідно з проведеними науковцями дослідженнями, на типовому і вилуженому чорноземах фосфор з РКД на основі ортофосфорної і суперфосфорної кислоти, а також з гранульованих ортофосфатів засвоюється рослинами однаково.


На карбонатних чорноземах рідкі комплексні добрива виявилися більш ефективними за доступністю фосфору, ніж тверді. Причому, особливо помітно це було при використанні РКД на основі суперфосфорної кислоти. Крім того, їх застосування підвищувало засвоюваність рослинами цинку. В цілому, на лужних карбонатних ґрунтах, до яких відносяться також каштанові ґрунти і сіроземи, застосування рідких добрив більш бажане, ніж гранульованих.


Хоча зазвичай фосфор з рідких комплексних добрив легше доступний для рослин, ніж з твердих, на кислих (червоноземи), бідних дерново-підзолистих ґрунтах РКД на основі як ортофосфорної, так і суперфосфорної кислоти виявилися менш ефективними, ніж гранульовані ортофосфатні форми. Причому, це стосується також і азоту.


На вапнованих дерново-підзолистих ґрунтах, чорноземах, сіроземах рідкі і гранульовані добрива можна використовувати однаково ефективно. Також не помічено відмінностей після внесення на таких ґрунтах РКД на основі ортофосфорної або суперфосфорної кислоти.


Дослідження засвоюваності азоту і фосфору з РКД у вигляді розчинів або суспензій не виявило будь-якої різниці при їх застосуванні.


Не помічено суттєвих відмінностей щодо впливу рідкої або твердої форми комплексних добрив на якість продукції рослинництва.


Рідкі комплексні добрива спочатку виробляли лише для великих сільгосппідприємств. Але в останні десятиліття їх все частіше застосовують і на присадибних ділянках, на городах, у любительських садах.


Таким чином, РКД є прекрасним універсальним засобом підвищення родючості, який може гідно оцінити й успішно застосовувати кожен виробник сільськогосподарської продукції.


Поділитись в соцмережах:

Текст повідомлення*
Защита от автоматических сообщений