Комплексна онлайн система IT-рішень для управління агробізнесом – AgriChain

Перегляди: 1006
27.07.2020
Комплексна онлайн система IT-рішень для управління агробізнесом - AgriChain

Через високі об'єми виробництва, світові ціни на сільгосппродукцію мають тенденцію до зниження. При цьому собівартість виробництва в Україні залишається високою. Змінюється клімат, що вимагає зміни сівозміни та технологій виробництва, що призводить до зростання витрат на виробництво та зниження маржинальності бізнесу.(фото Наталія Богачева, директор AgriChain)


Глобальне падіння цін на агропродукцію (починаючи з 2011 року) та зменшення доходів агробізнесу корелює з обсягом інвестицій в AgTech. Тільки за останні п'ять років в рішення для підвищення операційної ефективності в світі було вкладено близько 17 млрд. доларів.


Основними завданнями перед AgTech, сьогодні є cost management – ті статті витрат, на які можуть впливати аграрії завдяки автоматизації бізнес-процесів. Наприклад, організація ефективного управління основним активом агровиробників – земельним банком, оперативний контроль, швидке реагування на ризики, грамотне управління ресурсами, оптимізація кількості штатних співробітників тощо.


«Основа будь-якого бізнесу – це грамотно вибудовані та автоматизовані бізнес-процеси, які повинні бути гнучкими та легко адаптуватися під зміни. Я впевнена, що кожній організації варто почати саме з цього, в тому числі в сфері агровиробництва», – Наталія Богачева, директор AgriChain.


В 2017 році фахівцями агропромхолдингу Астарта-Київ був проведений детальний аналіз ринку програмних продуктів для агробізнесу. На ринку були досить гарні рішення, але вони покривали завдання бізнесу частково, а по частині завдань так і не вдалося знайти відповідні продукти.


Більшість IT-рішень вимагають значних термінів на доопрацювання, адаптацію та впровадження, а головною проблемою була відсутність можливості об'єднати всі рішення для побудови швидкої та ефективної роботи.


Все це стало поштовхом для топ-менеджмента Астарти започаткувати inHouse-компанію AgriChain. Віктор Іванчик та Віктор Гладкий вирішили створити програмний продукт, який повністю забезпечив би всі потреби компанії. В результаті тривалої розробки було створено комплексну систему для управління агробізнесом – AgriChain.


Після отриманих результатів від впровадження та з урахуванням запитів ринку було прийнято рішення ділитися з партнерами та колегами своїми напрацюваннями задля зміцнення позиції українського агробізнесу в цілому. 


002---shema-c.png


Дослівний переклад з англійської мови AgriChain - це аграрний ланцюг, тобто вже в назві компанії закладена головна філософія та мета – створення комплексного програмного продукту, основного інструменту роботи та управління,  задача якого мінімізувати витрати та підвищити ефективність  агровиробництва.

 

AgriChain – це багатомодульна платформа, яка об'єднує рішення для автоматизації бізнес-процесів та ефективного управління всіма напрямками діяльності агропідприємства в рослинництві. Складається з 8 незалежних модулів, кожен з них повністю покриває потреби окремого блоку виробничого ланцюга:

- управління земельним банком;

- планування та управління виробничою програмою;

- управління складом, закупками та поставками ТМЦ; 

- управління моніторингом посівів;

- управління логістикою ТМЦ та продукції;

- управління технікою та ремонтами;

- конструктор бізнес-процесів;

- консолідована аналітична звітність. 


003---концепт-c.png


В основі концепції рішення AgriChain – повна інтеграція з обліковою системою 1С, даними з різних типів датчиків та телеметрії (GPS-трекери, дути, заправні комплекси, мітки причіпного, RFID, термінали збору даних, бортові комп'ютери, метеостанції, датчики вологості ґрунту та інше), супутниковими та метеорологічними даними, які консолідуються в єдину систему для подальшого аналізу, обробки та прийняття управлінських рішень на основі ризик-менеджменту.


Під час розробки, використані найсучасніші технології. Команда постійно аналізує та моніторить IT-ринок та обирає напрямки, спираючись на найсучасніші практики, інструменти та підходи, щоб створити максимально ефективні та гнучкі продукти, які можна швидко впроваджувати, масштабувати та кастомізувати під бізнес-потреби.

 

Архітектура рішення – це незалежні WEB і/або мобільні додатки з підсистемами в обліковій системі 1С до всіх функціональних модулів, об'єднаних єдиним WEB-додатком авторизації (точкою входу користувача). Є можливість використовувати тільки один або кілька модулів, а також комбінувати їх зі сторонніми сервісами.


AgriChain Land – це модуль для онлайн управління земельним банком у вигляді WEB-додатку і інтеграційної 1С конфігурації. Охоплює бази даних всіх полів і ділянок компанії, управління обмінами ділянками, договорів оренди, виплатами та нарахуваннями, включаючи бюджетування витрат. 


Функціонал земельного модуля дозволяє уникнути поширених ризиків, пов'язаних з управлінням землею, таких як недостовірна або несвоєчасна інформація, розбіжності в площі орендованих і оброблюваних ділянок, порушення процесуальних дій за договорами оренди землі і багатьох інших.


004---Land-c.png


Такі фактори призводять до прямих фінансових втрат, і щоб уникнути їх AgriChain Land пропонує такий функціонал:

- створення власної інтерактивної кадастрової карти, повний спектр картографічних звітів (геометрія ділянок і полів);

- аудит довідкових та атрибутивних даних, пов'язаних із землекористуванням в онлайн режимі;

- модерування оброблюваних полів, землі під об'єктами нерухомості;

- аналіз недоробки, переробки, технічних втрат по орендованих ділянках;

- модерування обмінів земельними ділянками та стану консолідації земельного банку;

- виконання повного спектру бізнес-процесів, пов'язаних з процесуальними діями за договорами оренди землі і пов'язаними об'єктами (ділянки, поля, контрагенти і т.д.);

- модерування контрагентів (CRM для роботи з орендодавцями);

- створення сценаріїв бюджету витрат, пов'язаних з орендою землі, а також модерування план-факту витрат;

- управління всіма виплатами, пов'язаними із землекористуванням (групи, статті витрат, форми і способи виплат);

- система менеджменту завдань фахівців;

- система аналітичних звітів з управління земельним банком на основі ризик-менеджменту.

 

AgriChain Farm – це модуль для онлайн управління виробничими процесами у вигляді WEB-додатку (планування та управління виробничою програмою), мобільного додатка (оперативне планування і виконання виробничої програми) і підсистеми в обліковій системі 1С для автоматизації документообігу, пов'язаного з відображенням господарських операцій.


005---Farm-c.png


Модуль являє собою єдину інформаційну систему для управління операційними бізнес-процесами на всіх етапах і рівнях прийняття рішень. Також дозволяє оптимізувати систему комунікації та інтеграції роботи менеджменту та виробничих підрозділів підприємств. Основні завдання системи – це сезонне планування виробничої програми, побудова і автоматизація бізнес-процесів з оперативного управління операційним циклом на підставі сезонного плану між усіма службами: агрономічної, інженерної, диспетчерської, складської, економічної та бухгалтерської в режимі реального часу. Модуль AgriChain Farm включає в себе два основних функціональних блоки:

 

Блок 1. Сезонне планування та управління виробничою програмою:

- планування різних сценаріїв параметрів виробничої програми (ціни на ТМЦ, послуги, продукцію);

- планування структури готової продукції та каналів реалізації;

- планування різних сценаріїв виробничої програми;

- формування шаблонів планових технологій по культурах;

- планування сівозміни на інтерактивній карті (3-х-факторне моделювання)

- планування врожайності на основі тренда з урахуванням втрат;

- планування струмової та елеваторної логістики зерна (з моделлю оптимальних перевезень);

- планування повного технологічного циклу (до поля);

- планування календаря руху товарної продукції;

- планування зведених показників економічної ефективності;

- бізнес-процеси з бюджетування;

- система аналітичної звітності по управлінню виробничою програмою.

 

Блок 2. Оперативне управління виробничою програмою:

1. Інструменти роботи виробничих фахівців:

- карта полів і посівів (в розрізі років врожаю і культур);

- історія сівозміни, історія виконаних робіт (технологій / матеріалів), врожайності;

- моделювання сівозміни на інтерактивній карті;

- локальні обміри та локальні мітки (з фото) на інтерактивній карті;

- побудова маршруту на вибране поле або техніки на мапі;

- відображення онлайн місцезнаходження техніки на інтерактивній карті в розрізі типів, можливість пошуку техніки на мапі;

- можливість побудови треку руху техніки;

- онлайн аналіз треку зі швидкісного режиму руху;

- інтерфейс швидкого зв'язку з механізатором (водієм).

 

2. Управління виробничим процесом:

- реєстрація технічного стану техніки;

- відображення актуальних залишків ТМЦ (групи, найменування, склади);

- бізнес-процеси з оперативного планування та контролю виконання польових, транспортних, загальновиробничих робіт підприємства і послуг;

- диспетчеризація управління с/г технікою, спец- і автотранспортом (власним і найманим);

- планування потреби в ТМЦ (повне управління переміщенням);

- відображення і контроль закриття фактом виконаних робіт (дані системи GPS-моніторингу) і використаних ТМЦ;

- формування оперативної виробничої звітності в онлайн режимі.


3. Управління документообігом:

- автоматичне формування на основі планів робіт заготовок Подорожніх листів;

- автоматичне формування на основі робіт заявок на видачу і рух ТМЦ через переміщення товарів;

- автоматизована передача ТМЦ через QR-код (електронний підпис) і між користувачами (МВО);

- автоматичне формування на основі факту робіт дорожніх листів;

- автоматичне формування на основі факту робіт списання ТМЦ через Вимогу-накладну (плюс зведений Акт списання ТМЦ);

- система аналітичної звітності по формуванню первинної виробничої документації.

 

«Наші рішення допомагають не тільки побудувати бізнес-процеси, але роблять практично неможливими варіанти зловживань, недоцільного використання ресурсів, підвищують контроль над виконанням робіт та дотриманням технологічних норм, вказують на людські помилки, їх мінімізують, що, в свою чергу, дає можливість оптимізувати витрати», – Наталія Богачева, директор IT-компанії AgriChain.

 

AgriChain Scout – це модуль для онлайн моніторингу стану посівів, їх аналізу і динамічного прогнозування врожайності у вигляді WEB-додатку і мобільного застосування в інтеграції з обліковою системою 1С. Основні завдання системи – це побудова культури і бізнес-процесів з системного моніторингу посівів агрономічної службою або окремо виділеної групою скаутів, які в режимі реального часу оцінюють стан посівів для ефективного контролю ризиків і прийняття правильних управлінських рішень.


006---Scout-c.png


Система дозволяє збирати інформацію про стан посівів з різних джерел (історичні, супутникові, аерофотознімки), автоматично планувати огляди полів, планувати індивідуальні правила оглядів в прив'язці до культури, своєчасно виявляти ризики – хвороби, шкідники, бур'яни для прийняття рішень по їх оперативному усуненню за допомогою додаткових обробок і оцінки їх економічної ефективності, отримувати оперативну бізнес аналітику і звіти за стану посівів.

 

Функціонал модуля AC Scout включає:

- формування агрохімічного паспорта поля (історія сівозміни, робіт, оглядів, метеорологія, аналізи ґрунту);

- аналіз стану посівів і система реагування на підставі супутникових індексів NDVI, EVI2, GNDVI, вологості ґрунту (NASA);

- аналіз стану посівів і система реагування на підставі аерофотознімків;

- робочий стіл головного агронома для закріплення агрономів по полях і модерування зведеного календаря оглядів;

- формування системного календаря оглядів посівів з контролем виконання

- формування календаря локальних правил оглядів посівів з контролем виконання;

- фіксація оглядів посівів в розрізі фенологічного і фітосанітарного стану;

- чат для обговорення фахівцями стану посівів і оперативного реагування на ризики;

- бізнес-процес з формування пропозицій по додаткових обробках полів на підставі даних оглядів;

- гнучка настройка повідомлень про події на полях;

- система аналітичної звітності по управлінню моніторингом посівів.


AgriChain Barn – це модуль для онлайн управління складською логістикою підприємства у вигляді мобільного додатку і підсистеми в обліковій системі 1С для автоматизації документообігу.


007---Barn-c.png


Основні завдання даного модуля – це побудова ефективної складської логістики з використанням додаткового обладнання (термінали збору даних, принтери штрих-кодів, сканери), що дозволить побудувати бізнес-процеси з ефективного управління рухом ТМЦ, контролем якісних показників, контролем руху та утилізації тари, таким чином оптимізувати логістичні витрати і складські залишки.


Функціонал модуля AC Barn включає:

- бізнес-процес планування поставки, організації приймання на склад основних груп ТМЦ (з урахуванням якості, термінів придатності, тари, серій постачальника), оформлення повернень постачальнику;

- маркування ТМЦ (одиниці або комплектації) для покрокового відстеження руху від прийому на склад до повернення і утилізації тари;

- бізнес-процес по заявці на видачу та переміщенню ТМЦ, контроль обороту залишків (МОЛ, мобільний склад, склад, реалізація);

- фіксація передачі ТМЦ в мобільному додатку підписанням електронним підписом (QR-код) з боку учасників;

- бізнес-процес інвентаризації ТМЦ, підписання акта комісією в мобільному додатку за допомогою електронного підпису (QR-код);

- бізнес-процес по руху і утилізації тари;

- система аналітичної звітності по управлінню складською логістикою.

 

AgriChain Kit – це модуль з управління бізнес-процесами компанії у вигляді WEB-додатку. Дане рішення інтегровано з іншими модулями платформи AgriChain, при цьому настройка бізнес-процесів реалізована як гнучкий конструктор (для покриття запиту та особливостей будь-якої компанії), що в разі мінливих зовнішніх і внутрішніх умов ведення бізнесу дає можливість оперативно коригувати роботу компанії, створюючи на рівні користувача найскладніші схеми бізнес-процесів, персоналізувати зони відповідальності, будувати менеджмент завдань фахівців, контроль термінів їх виконання.


008---Kit-c.png


Функціонал модуля AC Kit включає:

- налаштування схем бізнес процесів будь-якої складності;

- гнучка настройка екранних форм завдань;

- можливість формування друкованих форм, зберігання скан-копій документів;

- можливість інтеграції з іншими модулями платформи з використанням рольової моделі і об'єктів системи шляхом обміну даними по API;

- контроль термінів виконання завдань;

- налаштування розсилки повідомлень про події системи по електронній пошті.

 

Найближчим часом очікується реліз наступних модулів:

AgriChain Logistics – модуль для управління логістикою ТМЦ (склад-поле) і продукції з поля (поле-тік-елеватор/цукровий завод-склад) у вигляді мобільного додатку і підсистеми 1С для автоматизації документообігу (універсальна ТТН), робоче місце логіста по управлінню власним і найманим транспортом. Система буде інтегрована з ваговими комплексами (потоковими і стаціонарними) і системою GPS-моніторингу. Перший реліз модуля заплановано на серпень 2020 року.


AgriChain Auto – модуль для контролю роботи і ремонтів техніки (власна система GPS-моніторингу) у вигляді WEB-додатку, перший реліз модуля планується в першому кварталі 2021 року.


AgriChain Report – модуль аналітичних звітів у вигляді WEB-додатку, планується використання BI системи як частини порталу Agrichain. Реліз заплановано на серпень 2020 року.Поділитись в соцмережах:

Текст повідомлення*
Защита от автоматических сообщений