Кількісні та якісні параметри сільгоспмашин та обладнання стримують розвиток малого та середнього агробізнесу в Україні

Перегляди: 410
15.11.2019
Кількісні та якісні параметри сільгоспмашин та обладнання стримують розвиток малого та середнього агробізнесу в Україні

Нині кількісні та якісні параметри основних виробничих засобів сільськогосподарських підприємств стримують розвиток агробізнесу в Україні, перш за все середніх та малих форм господарювання на селі, зазначив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчуквиступаючи на засіданні круглого столу «Сучасний стан та перспективи забезпечення аграрного виробництва сільськогосподарською технікою», який відбувся у НУБіП 7 листопада 2019 року. 


За його словами, забезпеченість сільського господарства основними виробничими засобами не відповідає потребам виробництва. Зокрема, у 2018 році в агропідприємствах фактична наявність основних засобів в розрахунку на 1 га угідь становила лише близько 20% від їх нормативної потреби. 


За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у середньостатистичних господарствах Німеччини з подібною до України виробничою спеціалізацією та концентрацією виробництва на 1 га сільськогосподарських угідь припадає в 9,4 разу більше машин та обладнання, ніж в середньому по Україні. Рівень транспортного забезпечення німецьких господарств перевищує вітчизняний у 10,4 разу. 


Ще більш значним є відставання фактичної оснащеності вітчизняного сільського господарства від цілої низки країн Європи в розрахунку на одиницю площі у вартісному вимірі, акцентував експерт. 


За його словами, станом на 1 січня 2018 року в Україні вартість основних засобів складала 251 дол. США на 1 га сільськогосподарських угідь. На цю ж дату аналогічний показник у Польщі перевищував український у 20,1 разів, у Великобританії – у 25,2 разів, у Чехії – у 25,6 разів, в Угорщині – у 31,7 разів, у Франції – 33,5 разів, а у Німеччині – у 88,4 разів. 


Така ситуація спричинена недостатністю наявних обсягів інвестування для забезпечення необхідної моделі відтворення галузевих основних виробничих засобів, пояснив Олександр Захарчук. 


На його думку, для підвищення рівня капіталізації підприємств необхідно провести модернізацію основних засобів, відновити втрачений технічний потенціал для його подальшого розвитку, впровадити досягнення науково-технічного прогресу у відповідності до сучасних вимог конкурентоспроможного виробництва. 


Першочерговими кроками у цьому напрямку могли б стати зниження питомої енергоємності та металомісткості виробництва агропродукції до рівня провідних країн світу, систематизація пропозицій щодо невідкладних заходів державної підтримки впровадження пріоритетних технологій та технічних засобів та розробка стратегії стимулювання інвестицій у розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, а також подальший розвиток форм і механізмів державного сприяння техніко-технологічному оновленню та інноваційному розвитку агропромислового виробництва, підсумував Олександр Захарчук.


Національний науковий центр "Інститут аграрної політики"Поділитись в соцмережах:

Текст повідомлення*
Защита от автоматических сообщений