Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»

Перегляди: 539
10.10.2019
Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»

Вінницький національний аграрний університет запрошує законотворців, науковців, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, держслужбовців, громадських діячів, експертів та усіх, кому не байдужа доля української землі, взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», яка відбудеться 24  25 жовтня 2019 року.


Конференція ставить за мету обговорення нагальних питань ризиків та позитивів запровадження ринку земель в Україні, оцінки економічно-господарських моделей його формування та наслідків для національної економіки і суспільства, правових аспектів у сфері сучасного рівня земельних відносин, енергетичного забезпечення, збереження продуктивного та екологічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та заходів щодо раціонального використання землі як національного багатства України.


У роботі конференції планується участь провідних учених, наукових співробітників, науково-педагогічних працівників, представників органів державної влади, громадських організацій, установ та організацій – міжнародних партнерів.


ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна державна адміністрація
Селянська спілка України
Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області
Громадська організація “Єврорегіон “Дністер”” 

    

    logotipy-uthastnikov-konferencii.jpg


МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 


«Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» 


24-25 жовтня 2019 р. 


  м. Вінниця


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 


Запрошуємо законотворців, науковців, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, держслужбовців, громадських діячів, експертів та кому не байдужа доля української землі, взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»


Конференція ставить за мету обговорення нагальних питань ризиків та позитивів запровадження ринку земель в Україні, оцінки економічно-господарських моделей його формування та наслідків для національної економіки і суспільства, правових аспектів у сфері сучасного рівня земельних відносин, енергетичного забезпечення, збереження продуктивного та екологічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та заходів щодо раціонального використання землі як національного багатства України. 


У роботі конференції планується участь провідних учених, наукових співробітників, науково-педагогічних працівників, представників органів державної влади, громадських організацій, установ та організацій – міжнародних партнерів. 


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ: 


Секція 1. Організаційно-економічний механізм формування ринку землі сільськогосподарського призначення


Секція 2. Проблеми правового регулювання земельних відносин в контексті забезпечення сталого розвитку України


Секція 3. Агротехнологічні аспекти збереження продуктивного та екологічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТАТЕЙ 


Учасники можуть опублікувати результати своїх досліджень у наукових виданнях Університету: 

«Всеукраїнський науково-виробничий журнал: «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»»
(Зелінська Оксана Владиславівна, +380966702918, jornaleconvsau@gmail.com); 


«Сільське господарство та лісівництво»
(Мазур Олександр Васильович, +380985298618, selection@vsau.vin.ua); 


«Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК» (Севостьянов Іван Вячеславович, +380674523478, ivansev70@gmail.com );

Журнали включені до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів. 


Стаття повинна містити: 

УДК; Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад (установа), місто (населений пункт); назву статті (у форматі рядового тексту) – українською, англійською та російською мовами; анотацію, ключові слова – мінімум 6 слів. 

Обсяг анотації 100 - 250 слів – українською, англійською та російською мовами; постановку проблеми (у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями); аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження (з повним обґрунтуванням наукових результатів); висновки (із окресленням перспектив подальших досліджень у відповідному напрямку). 

В електронному вигляді повинен бути надісланий файл, названий прізвищем автора, з текстом статті й анотаціями та за наявності рисунків окремо надсилається файл з рисунками. 

При виявлені в статті запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат та в подальшому редакцією не розглядається


Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, які за своїм науковим рівнем, оформленням та термінами подання не відповідають встановленим вимогам. 


З більш детальною інформацією щодо подання публікацій, а також з вимогами для оформлення статей можна ознайомитись на сайті Університету https://vsau.org/nauka/naukovi-zhurnali у розділі Наука – Наукові журнали. 


Організаційний внесок складає 150 грн. 

Реквізити для сплати оргвнеску:
Отримувач: Вінницький національний аграрний університет. МФО 820172, банк Держказначейська служба України, м. Київ 

Р/р 31256282102055, Код 00497236 


УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у конференції необхідно до 18 жовтня 2019 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету zemlya2019k@gmail.com  

-     заявку на участь у конференції; 

-    копію квитанції про сплату оргвнеску (або інше підтвердження оплати). 

Тема листа - назва конференції. 

Заявка, статті, копії квитанцій направляються в окремих файлах за прізвищем першого автора. Заявка заповнюється на кожного співавтора окремо.


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 


24 жовтня 

900 - 1000 – заїзд та реєстрація учасників конференції (хол корпусу № 2). 

1000 - 1200 – робота секцій (корпус № 2 аудиторії 2512, 2319, 2602).
1200 - 1230 – кава-брейк (корпус № 2).
1230 - 1400 – робота секцій (корпус № 2 аудиторії 2512, 2319, 2602).
1430 - 1500 – кава-брейк (корпус № 2).
1500 - 1700 – робота секцій (корпус № 2 аудиторії 2512, 2319, 2602). 


25 жовтня 

900 - 1000  реєстрація учасників конференції (хол корпусу № 2). 

1000 - 1300 - пленарне засідання (корпус №2, аудиторія 2220).
1300 - 1330 - кава-брейк (корпус №2).
1330 - 1500 - пленарне засідання (корпус №2, аудиторія 2220).
1500 1530 - підсумки роботи конференції. Закриття.


  АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Вінницький національний аграрний університет
21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3. 


Контактні особи

завідувач науково-дослідної частини університету 
Цицюра Ярослав Григорович
тел.: +380675854008 

завідувач науково-організаційного відділу
Телекало Наталія Валеріївна
тел.: +380673094141 

Електронна адреса для листування
zemlya2019k@gmail.com

   


Поділитись в соцмережах:

Текст повідомлення*
Защита от автоматических сообщений