Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»

Перегляди: 320
10.10.2019

Вінницький національний аграрний університет запрошує законотворців, науковців, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, держслужбовців, громадських діячів, експертів та усіх, кому не байдужа доля української землі, взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», яка відбудеться 24  25 жовтня 2019 року.


Конференція ставить за мету обговорення нагальних питань ризиків та позитивів запровадження ринку земель в Україні, оцінки економічно-господарських моделей його формування та наслідків для національної економіки і суспільства, правових аспектів у сфері сучасного рівня земельних відносин, енергетичного забезпечення, збереження продуктивного та екологічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та заходів щодо раціонального використання землі як національного багатства України.


У роботі конференції планується участь провідних учених, наукових співробітників, науково-педагогічних працівників, представників органів державної влади, громадських організацій, установ та організацій – міжнародних партнерів.


ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна державна адміністрація
Селянська спілка України
Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області
Громадська організація “Єврорегіон “Дністер”” 

    

    logotipy-uthastnikov-konferencii.jpg


МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 


«Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» 


24-25 жовтня 2019 р. 


  м. Вінниця


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 


Запрошуємо законотворців, науковців, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, держслужбовців, громадських діячів, експертів та кому не байдужа доля української землі, взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»


Конференція ставить за мету обговорення нагальних питань ризиків та позитивів запровадження ринку земель в Україні, оцінки економічно-господарських моделей його формування та наслідків для національної економіки і суспільства, правових аспектів у сфері сучасного рівня земельних відносин, енергетичного забезпечення, збереження продуктивного та екологічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та заходів щодо раціонального використання землі як національного багатства України. 


У роботі конференції планується участь провідних учених, наукових співробітників, науково-педагогічних працівників, представників органів державної влади, громадських організацій, установ та організацій – міжнародних партнерів. 


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ: 


Секція 1. Організаційно-економічний механізм формування ринку землі сільськогосподарського призначення


Секція 2. Проблеми правового регулювання земельних відносин в контексті забезпечення сталого розвитку України


Секція 3. Агротехнологічні аспекти збереження продуктивного та екологічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТАТЕЙ 


Учасники можуть опублікувати результати своїх досліджень у наукових виданнях Університету: 

«Всеукраїнський науково-виробничий журнал: «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»»
(Зелінська Оксана Владиславівна, +380966702918, jornaleconvsau@gmail.com); 


«Сільське господарство та лісівництво»
(Мазур Олександр Васильович, +380985298618, selection@vsau.vin.ua); 


«Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК» (Севостьянов Іван Вячеславович, +380674523478, ivansev70@gmail.com );

Журнали включені до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів. 


Стаття повинна містити: 

УДК; Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад (установа), місто (населений пункт); назву статті (у форматі рядового тексту) – українською, англійською та російською мовами; анотацію, ключові слова – мінімум 6 слів. 

Обсяг анотації 100 - 250 слів – українською, англійською та російською мовами; постановку проблеми (у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями); аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження (з повним обґрунтуванням наукових результатів); висновки (із окресленням перспектив подальших досліджень у відповідному напрямку). 

В електронному вигляді повинен бути надісланий файл, названий прізвищем автора, з текстом статті й анотаціями та за наявності рисунків окремо надсилається файл з рисунками. 

При виявлені в статті запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат та в подальшому редакцією не розглядається


Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, які за своїм науковим рівнем, оформленням та термінами подання не відповідають встановленим вимогам. 


З більш детальною інформацією щодо подання публікацій, а також з вимогами для оформлення статей можна ознайомитись на сайті Університету https://vsau.org/nauka/naukovi-zhurnali у розділі Наука – Наукові журнали. 


Організаційний внесок складає 150 грн. 

Реквізити для сплати оргвнеску:
Отримувач: Вінницький національний аграрний університет. МФО 820172, банк Держказначейська служба України, м. Київ 

Р/р 31256282102055, Код 00497236 


УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у конференції необхідно до 18 жовтня 2019 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету zemlya2019k@gmail.com  

-     заявку на участь у конференції; 

-    копію квитанції про сплату оргвнеску (або інше підтвердження оплати). 

Тема листа - назва конференції. 

Заявка, статті, копії квитанцій направляються в окремих файлах за прізвищем першого автора. Заявка заповнюється на кожного співавтора окремо.


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 


24 жовтня 

900 - 1000 – заїзд та реєстрація учасників конференції (хол корпусу № 2). 

1000 - 1200 – робота секцій (корпус № 2 аудиторії 2512, 2319, 2602).
1200 - 1230 – кава-брейк (корпус № 2).
1230 - 1400 – робота секцій (корпус № 2 аудиторії 2512, 2319, 2602).
1430 - 1500 – кава-брейк (корпус № 2).
1500 - 1700 – робота секцій (корпус № 2 аудиторії 2512, 2319, 2602). 


25 жовтня 

900 - 1000  реєстрація учасників конференції (хол корпусу № 2). 

1000 - 1300 - пленарне засідання (корпус №2, аудиторія 2220).
1300 - 1330 - кава-брейк (корпус №2).
1330 - 1500 - пленарне засідання (корпус №2, аудиторія 2220).
1500 1530 - підсумки роботи конференції. Закриття.


  АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Вінницький національний аграрний університет
21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3. 


Контактні особи

завідувач науково-дослідної частини університету 
Цицюра Ярослав Григорович
тел.: +380675854008 

завідувач науково-організаційного відділу
Телекало Наталія Валеріївна
тел.: +380673094141 

Електронна адреса для листування
zemlya2019k@gmail.com

   

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений