Сівалки, особливості їх класифікації, історія створення

Перегляди: 3959
12.06.2019
Сівалки, особливості їх класифікації, історія створення

Сівалка - одна з найдавніших землеробських машин, яку використовує людина для посіву насіння в грунт. У порівнянні з практикуємим раніше ручним розкидом насіння застосування сівалки дозволяє скоротити витрату посівного матеріалу до 30%, а також досягти значної економії часу і праці. Ще однією перевагою механізації посівного процесу є точна і рівномірна глибина загортання насіння, що дозволяє зберегти їх від вітру, знищення комахами, птахами, гризунами і отримати більш дружні і якісні сходи. 

Перше примітивне обладнання у вигляді семяпровода, допомагало частково полегшити важку ручну працю і згодом стало прообразом сівалки, використовувалося вавилонянами ще в 1400-х роках до н. е. Вивчаючи археологічні знахідки на території Китаю, що датуються початком 200-х років н. е. (Час правління імперії Хань, династія Лю), вчені визначили, що в той час посівні роботи проводилися дерев'яної сівалкою з декількома семяпроводамі у вигляді залізних труб. Автором її був, імовірно, чиновник на ім'я Чжао Го. Використовуючи таку сівалку, можна було засівати площу до 7 га в день. Тягловою силою в подібних сеялках служили воли або буйволи. Цей винахід дозволив Китаю досягти значної продуктивності в землеробстві і істотно підвищити продуктивність вирощування рослинних продуктів харчування, необхідних для забезпечення їжею багатомільйонного населення імперії протягом не одного тисячоліття.


Сіялка, 2 вік н. е., Китай

Селянами Індії сівалки використовувалися повсюдно вже в ХVI столітті, в період існування імперії Великих Моголів. У Європі перша сівалка, винахід якої згідно з документами належить Камілло Торелло, була запатентована в Венеціанському Сенаті в 1566 році. Конструкція її була ще досить крихкою і ненадійною. Пошуки більш досконалих варіантів сівалок велися протягом тривалого часу, і приблизно до 1700 року з'явилися вже досить надійні версії. Наприклад, в Англії, в період Британської аграрної революції, агроном Джетро Талл представив свою модель сівалки на кінній тязі, за допомогою якої насіння по металевим семяпровод, оснащеним нижнім клапаном, потрапляли в землю рівномірно, рівними рядами. 


Ручний посів

Але навіть після появи сівалок Талла ручний посів насіння залишався звичайним явищем ще не менше століття. Повсюдне застосування сівалок почалося лише в середині ХIХ століття, коли досягли більш високого рівня розвитку такі промислові галузі як металургія (кування, штампування металу) і машинобудування (верстати, що дозволяють випускати точні великогабаритні металеві деталі). Науково-технічний прогрес дозволив зробити виробництво сівалок не тільки більш досконалим, але і економічно вигідним. 


Ручная сеялка

З появою перших тракторів малогабаритні узкорядним сівалки, які приводяться в дію тяглової кінської силою і що переважали в землеробських господарствах до 1930-х років, стали замінюватися більш продуктивними, габаритними Широкорядний посівними машинами. Ширина захвату сівалки - один з найважливіших її показників, який зазвичай вказується в модификационной маркування машини. Чим більше ширина засеваемой смуги, тим вища продуктивність агрегату і тим менше часу буде потрібно, щоб провести посівну на тій же площі поля.


Тракторная сеялка

Залежно від виду тяглової сили, що приводить сівалку в рух, бувають: 


- ручні та кінні сівалки, вже втратили свою актуальність в сучасному землеробстві; 


- тракторні, які в свою чергу поділяються на причіпні та навісні


- самохідні сівалки.


Сеялка

На сьогоднішній день в аграрному секторі найбільшого поширення набули тракторні сівалки. За своїм призначенням вони поділяються на: 


- універсальні, які застосовуються для посіву зернових, зернобобових, олійних, технічних культур, кормових трав та ін .; також їх можна задіяти для розкидання мінеральних добрив гранульованої або порошкоподібної форми, вапна; 


Сеялка

- спеціальні, які використовуються для посіву культур одного будь-якого конкретного виду (картоплі, буряка, кукурудзи, овочевих культур, льону, бавовни, арахісу і ін.) Або декількох з них;


Сеялка

- комбіновані, оснащені крім насіннєвого апарату туковисівного, завдяки чому можуть здійснювати одночасне внесення в грунт насіння і добрив. 


Також сівалки відрізняються за способом (схемою) посіву, який вибирається в залежності від виду культури, особливостей її вегетації, а також від грунтових і кліматичних умов. Відповідно до цієї класифікації в агрономії розрізняють сівалки: рядові, гніздові або квадратно-гніздові, пунктирні (однозернового або точного висіву), розкидні.


Схема посева

Рядовий - спосіб посіву, при якому насіння з кожного семяпровода висіваються в грунт рівними рядами, на однакову глибину, з точно встановленими міжряддями. На сьогодні це основний спосіб посіву сільськогосподарських рослин. Він підходить як для зернових культур суцільної сівби (звичайний, вузькорядного, перехресний перехресно-діагональний), так і для просапних (широкорядний, стрічковий рядковий). 


Для рядового звичайного посіву ширина міжрядь становить від 10 см до 25 см. Найчастіше цей спосіб застосовується для зернових культур. При значних посівних площах встановлюється ширина міжрядь, рівна 13,5 - 15 см, а крок між насінням в ряду становить не більше 1,5 - 2 см. Щоб забезпечити майбутнім рослинам кращий доступ води, світла, збільшити площу харчування, застосовується також рядовий перехресний посів, коли половину норми насіння сіють уздовж поля, а другу частину - в поперечних рядах. Але такий спосіб має і свої недоліки: збільшення трудовитрат, термінів посіву, перевитрата палива, дворазове проходження трактора, нерівномірність посівів в місцях перетину рядів. Існує також перехресно-діагональний спосіб посіву як один з варіантів рядового перехресного.


Рядовий вузькорядний посів передбачає меншу загущення рослин в рядах (крок між насінням в ряду збільшується до 3 - 4 см), але більш вузьку ширину міжрядь (до 7 - 10 см). При рядовому широкорядних способі ширина міжрядь збільшується до 90 см, за рахунок чого рослини забезпечуються більшою площею живлення. Застосовується цей спосіб для посіву просапних культур (соняшник, кукурудза, картопля, буряк і ін.), Які вимагають додаткової обробки і внесення добрив в період вегетації. 

Сеялка

Стрічковий або рядковий спосіб сівби відрізняється від звичайного рядового тим, що між певною кількістю рядів робиться широке міжряддя (30 - 40 см), що дає можливість проведення підгодівлі, розпушування і додаткових обробок при великій засміченості посівів. Застосовується для таких культур як морква, цибуля, просо, їдальня буряк і деяких видів лікарських рослин. 


Гніздовий (у т. ч. квадратно-гніздовий, шаховий) спосіб полягає в посіві насіння групами, рівновіддаленими один від одного в рядах. Але якщо в простому гнездовом ці групи зміщуються відносно один одного в кожному новому проході сівалки, то в квадратно-гніздовий вони розташовуються строго в вершинах умовних квадратів заданого розміру. Такий спосіб виконується лише фахівцями високої кваліфікації і застосовується нечасто, хоча дозволяє проводити обробку поля в будь-якому напрямку (вздовж рядів і перпендикулярно їм), задіюючи техніку і спеціальні механізми.


Пунктирний або однозерновой посів проводиться спеціальними Широкорядний сівалками точного висіву і забезпечує рівномірні, незагущені сходи, що не вимагає додаткових робіт по їх проріджування. Цей спосіб більш досконалий, ніж рядовий. Застосовується для висіву кукурудзи, буряків та інших культур.


Розкидні сівалки використовуються як для посіву насіння (переважно трав), так і для розсіювання добрив по поверхні землі.


Трактор с сеялкой

За своєю конструкцією все сівалки схожі. Вони оснащені такими основними вузлами і елементами як: бункер для зберігання посівного матеріалу (насіння), висіваючий апарат, семяпроводи, сошники і закладаючі пристосування. Але разом з тим сівалки відрізняються за типом сошників (дискові, лемішного типу, катки бороздообразующіе), виду семяпроводов (трубчасті, воронкоподібні, гофровані, спірально-стрічкові, спірально-дротові), принципу дії дозуючих апаратів (механічний, пневматичний) і інших особливостей пристрою .

При виборі потрібної моделі посівного агрегату слід враховувати його надійність в експлуатації, продуктивність, якість і точність виконання посіву, простоту і економічність в обслуговуванні. 

Поділитись в соцмережах:

Текст повідомлення*
Защита от автоматических сообщений