Ціни на основні види сільгосппродукції станом на 3 січня 2020 року

Перегляди: 1484
10.01.2020
Ціни на основні види сільгосппродукції станом на 3 січня 2020 року

Наводимо інформацію про рівень середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки станом на 03 січня 2020 року, оприлюднювану Інформаційно-аналітичним порталом АПК України. 


Урядовий ресурс надає інформацію щодо середніх цін на перелік видів cільськогосподарської продукції (товарів), який є значно ширшим, ніж віднесений до об'єктів державного цінового регулювання пунктом 3.3.1. Закону України від 9 лютого 2012 року № 4391-VI “Про державну підтримку сільського господарства України". 

Водночас, Інформаційно-аналітичний портал АПК не розкриває інформацію щодо того, які саме регіональні оптово-відпускні та роздрібні ринки моніторились, на яких обсягах торгівлі ці середні ціни розраховуються. 


ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
    про рівень середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки станом на 03 січня 2020 року
  Закупівельні ціни 
без ПДВ (грн./т)
Середні ціни виробників
з ПДВ (грн./кг)
Роздрібні ціни
По-точна дата             зміна у % до По-точна дата             зміна у % до По-точна дата  
мину-лого року мину-лого міся-ця мину-лого тиж-ня попе-ред-нього дня мину-лого року мину-лого міся-ця мину-лого тиж-ня попе-ред-нього дня Мину-лого року мину-лого міся-ця
Пшениця 2 кл. 4 844   2 1                  
Пшениця3 кл. 4 831 -21 2 1                  
Пшениця 4 кл. 4 673 -20 1 1                  
Жито 5 325 26 2 2 2          
   
Кукурудза 3 775 -19 -1 1                  
Ячмінь 3 кл. 4 069 -35 -1            
     
Соняшник 8 780 -12 4 1                  
Соя 8 494 -8 3                    
Гречка 12050 76 2                    
Борошно вищ.гат.                     7,60 -32 -3
Хліб житньо-пшен.                     17,21 14  
Хліб з бор.вищ.с.                     19,40 14  
М'ясо ВРХ 38029 -2 2  
85,73 8 1 1   102,43 4  
М'ясо свиней 44934 4       81,77 7       100,84 3  
Молоко 9 127 10 1     17,58 9 1 1   22,05 10 1
Птиця (кури)           48,95 7 -1
  62,41 8 -1
Яйця    
    18,10 -16     -1 22,31 -11 2
Ковбаса варена в/г    
    100,55 5       117,01 10  
Ковбаса варена 1 гат.           77,18 8       85,63 10 1
Масло вершкове  
      145,70 12 1  
147,60 11  
Сир кисломол. до 9%           68,55 8 1 1   68,76 10  
Сметана 20 %        
54,44 18 3 2   62,74 16 1
Крупа гречана           21,09 66 4 3
25,10 33 7
Крупа вівсяна                     17,45 17  
Крупа кукурудзяна           8,05 9            
Крупа ячмінна    
    7,70 11          
Крупа пшоняна
        12,72 4
 
24,46 40 -6
Крупа горохова           9,98 1            
Крупа рисова                     23,85 2  
Олія
        26,84 -1       30,70    
Цукор           11,91 10 -3 -2   13,94 3 -2
Картопля           11,01 101 -3 -1   13,81 100 -1
Капуста           5,22 -21 1 2 1 8,12 10 -3
Морква           6,37 -33 -3 -1
9,44 -25 -4
Буряк           6,22 -22   2 1 8,82 -6 -2
Цибуля        
7,48 -31 -1 1   9,36 -28  
Роздрібні ціни міняються раз на місяць

Аналіз змін у роздрібних цінах, викладених у наведеній  вище таблиці у порівнянні з попереднім роком дозволяє стверджувати про дефляційні процеси на ринку борошна вищого гатунку, цибулі та моркви та яєць.  Проте удвічі зросли ціни на картоплю.  За рік також значно подорожчали крупа пшоняна та крупа гречана.  

Крім інформаційно-аналітичного порталу АПК України,  за інформацією щодо змін цін на сільськогосподарську продукцію можна звертатись до Державної служби статистики України, яка розраховує індекс ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих), у тому числі індекси продукції рослинництва та тваринництва. 

 

double-exposure-corn-crop-field-260nw-1293379975.jpg


Закупівельні ціни. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року


Область                                                                    Пшениця             Жито

2 класу

3 класу

4  класу (фуражна)

По-
точна дата
Зміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого року- міся-цямину-лого тижняпопе-ред-ньої дати
Волин-
ська
4450    4425-22

 4275-19   550047   
Жито-
мирська
4800 21 4750-1921 4600-1322 515047   
Київ-
ська
4700    4600-16   4600-13    510021   
Рів-
ненська
4500    4425-201114100-20-2-2-2565061151313
Сум-
ська
4512
6 -14458-195 -14284-17 53     
Черні-
гівська
4650   
4600-23 
 4500         
Пів-
нічний

регіон
4602 1004543-201004393-18110535046433
Мико-
лаївська
5335 2215315-232215155-22 21
    
Одеська     5285-22             
Херсон-
ська
5260 22 5240-2322 5080-22 2      
Півден-
ний

регіон
5298 2205280-231105118-22320     
Вінни-
цька
     4570
-1  4450-28       
Кірово-градська4885 2124875-243224760-24 22
   
Полтав-
ська
4750   
4720-24 2 4490-23 -1      
Хмель-
ницька
4530 12-24490-2023-24280-2111-15300 
  
Черка-
ська
                    
Цен-
тральний регіон
4722 1104664-231204495-241005300    
Закар-
патська
5170

  5100-11   5000-7        
Ів.-Фран-ківська4700  
 4600-1977         
 
Львів-
ська
     5100        
     
Терно-пільська4700
7  4600-20   4275        
Черні-вецька     5400-7 
 5300-5        
Західний регіон4857 4204960-133104858-10100     
Дніпропе-тровська5140 22
5120-2322 4960-23 2      
До-нецька4520 
  4520-22   4170
  
     
Запо-різька4974 11
4954-2621 4771 21      
Луган-ська4500 32
4480-2432 4270-24 2  
   
Харків-ська4575  
 4475-22 
 4325-21
   
   
Східний
регіон
4742 1004710-241104499-24110     
по Україні4844 21
4831-2121
4673-201  532526222
MIN4 450--------4425--------4 100--------5 100--------
MAX5 335--------5400--------5 300--------5 650--------

В усіх адміністративно-територіальних одиницях на регіональному рівні адміністративно-територіального устрою у порівнянні з попереднім роком спостерігались дефляційні процеси з більш дорогою пшеницею третього та з дешевшою пшеницею четвертого класу (ДСТУ 3768-2010).  Водночас, в усіх зафіксованих спостереженнях зросли ціни на жито (ДСТУ 4522:2006) у порівнянні з попереднім роком.

 

Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року.


Область                 Кукурудза            Ячмінь 3 кл.               Соняшник             Соя             Ріпак
По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до: По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-ред--ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого ти-жняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого ти-жняпопе-ред-ньої дати
Волинська3450  
 4000-31         7800  
    
 
Житомирська3730   
3980-36
  8400  
    
  
9700    
Київська3600-12 
 4150-34 
 8200-19  
  8000    
    
Рівненська3450    3500-39-5-3-38000      7600 
       
Сумська3488-1311 3650-34 118250   
  8148-45-21   
 
Чернігівська3580    4100-3582 8850  
   8350         
Північний регіон3550-150003897-350008340-12411  7980-134219700 000
Миколаївська4325-132324355-36-41 9150         
  
   
Одеська4082    4635-37  
8585 
 
     
 9913-29   
Херсонська3899    4300-36-42 
      8539
 
  
   
Південний регіон4102-190114430-37-2108868-15311  8539 
  9913-29000
Вінницька3700    4030-38-11 8400
     8030
      

Кіровоградська3785 1  4040-39-2 -19600-4622  9200-82  
    
Полтавська3700-13   3900-38 -3 8850

   8200    

 
 
Хмельницька3600-1213 3710-3622 8750 43   8000         
Черкаська
  
  
   
               
Центральний регіон3696-151003920-38-2008900-10420 8358-9000 
  
Закарпатська   
        
      
      
Ів.-Франківська       
      
   
 
  
   
Львівська
       
     
    
 11000  0 
Тернопільська       
            
 
   
Чернівецька  
   
 
             
 

 
Західний регіон   
    
     
    
  11000-4 00
Дніпропетр.3915   
4180-37   9000

       
 
    
Донецька  
  3860
 
 9200  2
    
       
Запорізька3916
   4126-38-4-1 8910
      
      
 
Луганська3430
    

  8800 
         
   
Харківська3750-6  
3950-356 
9150   
  9100     


 
Східний регіон3753-132204029-36-1009012-7410  9100   
     
по Україні3775-19-11
4069-35-1  8780-1241
8494-83  10204-18   
MIN3 430--------3 500--------8 000--------  7600--------9 700--------
MAX4 325--------4 635---- --9 600--------  9200--------11000---- --

Отже, у середньому по Україні у порівнянні з середніми цінами річної давнини зменшились ціни на ячмінь 3-го класу, який відповідно до ДСТУ 3769-98, використовують для кормових цілей.  Дещо менша дефляція спостерігалась із кукурудзою (ДСТУ 4525-2006), ріпаком (ДСТУ 4966:2008), соняшником (ДСТУ 4694-2006) та соєю (ДСТУ 4964:2008).  


double-exposure-corn-crop-field-260nw-1502134538.jpg


Середні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року. Область            Гречка                 Просо                ОвесГорох
Поточ-на датаЗміна у % до:Поточ-на датаЗміна у % до:Поточ-на датаЗміна у % до:Поточ-на датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-редньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-редньої дати
Волинська 
   
      
       
Житомирська12000100-500  
    
       
Київська  

 
        
  
 
Рівненська
      
 
 
  
     
Сумська11800 
  7100
000 4400  325450

  
Чернігівська           
  
 
Північний регіон1190088-2007100 00044001 325450-7788
Миколаївська      
    
      
 
Одеська
       
         
 
Херсонська 
   7150  00  
       
Південний регіон 

  7150  00  

     
Вінницька       
  
 
  

  
Кіровоградська12000  
  
 
 4500 
 
 
   
Полтавська
 

             

 
Хмельницька12000 
  7100 
-304500    58004640
Черкаська    
     
     

  
Центральний регіон12000    7100 
-304500 
  5800 640
Закарпатська     

 

   
     
Ів.-Франківська    
 

     
      
Львівська
     
     
   
   
Тернопільська10500461100  
  
    5150   
Чернівецька
  
 
    
        
Західний регіон10500    
 


     5150    
Дніпропетр.   
   
 
      Донецька         
 
 
    
 
Запорізька
  

     
  
  


 
Луганська
  
     
   
   
 
Харківська13800932007250  
 5050
   5550-6000
Східний регіон13800 
  7250  
 5050    5550-4000
по Україні12050762007150-280-10465011105488-6332
MIN10 500--------7 100--------4 400--------5 150--------
MAX13 800
 ----7 250--------5 050--------5 800--------

У порівнянні з 2019-м роком значна інфляція (+76%) середніх закупівельних цін виробників спостерігається із гречкою (ДСТУ 4524:2006).  А середні закупівельні ціни на просо (ДСТУ 5026:2008) зменшились по Україні на -28%.  Річні коливання цін на овес (ДСТУ 4963:2008) та горох (ДСТУ 4523:2006) знаходяться у межах статистичної похибки.

 


Молоко.jpg


Середні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 рокуОбласть

Закупівельні ціни, грн. за 1 тонну (сільськогосподарські підприємства)

   Молодняк ВРХ вищ. вгод.   Свині I, II категорій   Молоко 1-го сорту б.ж.    Молоко 2-го сорту б.ж.

Молоко 2-го сорту б.ж.  населення

По-точна датаЗміна у % до:Поточ-на датаЗміна у % до:Поточ-на датаЗміна у % до:Поточ-на датаЗміна у % до:Поточ-на датаЗміна у % до:
мину-лого
року
мину-лого міся-цямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-
лого тижня
попе-ред-ньої датимину-лого рокумину-
лого
міся-
ця
мину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-
лого
місяця
мину-лого тижняпопе-ред-ньої дати
Волинська
36000-5   46 0005 
 9 100         5 3001466 
Житомирська
35850-7-5-5 48 000 -2-2 9 000 1   
   6 000253 
Київська
42000   
42 000
 
  8000   
7 500 
   4 800    
Рівненська
370001   48 5009   9 0002    

  6 00020   
Сумська
37770-121 44 000411 9 45021  9 17521 15 50059  
Чернігівська
425006-2-4 53 600142   8 250-3   7 40012   5 5002210  
Північний регіон
38520-1-1-1047 01770008 80010008 02540005 51714510
Миколаївська
37200-2
  43 500-3
  8 300-2
   7 200-3   5 80018   
Одеська
35025-11
  40 031-5 
 8 153   
6 91412      4 5511  
Херсонська
   
 45 0005  
8 900-72    
  6 33031  
Південний регіон
36113-700042 844-10008 451-11007 05740005 5607100
Вінницька
39000-2
  43 000-3   10 00011 
 9 00011
  7 30039   
Кіровоградська
39000-6  
46 5008-1  8 9003
    
  5 5008 

Полтавська
38000-12   44 000 -8-8 9 90012   7 40012 
 6 30021

 
Хмельницька
38000-2   45 000 
  10 0005  
9 0006 
 5 80014422
Черкаська

  

    
 
         
   
Центральний регіон
38500-511044 6251-2-209 70080008 467100006 22521100
Закарпатська
39760    44 260-1 
 9 0407 
   
  5 600-3   
Ів.-Франківська
39800    44 000    9 6702     
  5 80010 
 
Львівська
389006 
 44 100-1 

8 30042  


  5 30042
 
Тернопільська
37000-7   43 0002   9 300-22
  6 8002415  6 2001911  
Чернівецька
34600-7   43 900-9   9 9003  
     5 250-5
  
Західний регіон
38012-200043 852-20009 24231006 8002415005 6305300
Дніпропе-тровська
42000122
46 0001355 9 900922   
  6 00022
 
Донецька
    
 
   9 090   
 
  

 
  
Запорізька
36000-3   45 000   
9 700206  8 200132 
6 200244  
Луганська
  
  
    8 750  

    
5 43418
  
Харківська
 
 
 48 000103

9 770112   
   6 50044
  
Східний
регіон
39000881046 333143109 442132008 200    6 03427100
по Україні
38029-22 
44 9344   9 12751 
7 710123
 5 793142  
 MIN                  34600----       --       -- 40 031--------8 000 --       --       -- 6 800--       --       --       --  4 551--       --       --       --   
 MAX  42500--   


53 600--
----10 000--       --       -- 
9 175--       --
--  7 300--       --  У порівнянні з 2019-м роком найбільше по країні  зросли середні закупівельні ціни виробників на молоко 2-го сорту.  Дещо менше - на молоко 1-го сорту та свинину.  Ціни на молодняк великої рогатої худоби зазнали незначної дефляції. 


мясо.jpg


Середні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року. 


ОбластьСередні ціни виробників з ПДВ, грн. за 1 кг (переробних підприємств)
Яловичина I категоріїСвинина II  категоріїПтиця (кури)Яйця курячі (10 шт.)Молоко 2,5% жирності в плівці
По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої дати
Волинська 67,854  
67,009


45,211    
   
 
 
Житомирська74,502
 
87,0012  
   

 
 
 18,201   
Київська82,001   79,001
  5711   22,50-2 
 19,50 
  
Рівненська      
   39,5-17-2-2
16,00-22-6-6 19,1413  
Сумська92,851388888,5013666

   18,37-878 19,928
  
Чернігівська75,00-197 98,00151
 
   
17,00-261312616,503
  
Північний регіон78,44433283,901011147,231-1-1018,47-1533118,655000
Миколаївська  
          

17,00-23-13-13-1317,003 
 
Одеська91,75 
  101,68    59,94    24,43    21,6749   
Херсонська 

 
73,00-1

  
  
23,00-5
 

  
 
Південний регіон91,75   
87,341900059,94 
  21,48-7-4-4-419,3425000
Вінницька85,00    90,00 
  49,9
  
18,20-181
 15,608  
Кіровоградська 

   
   

  
     21,6013
  
Полтавська 59,60 
   57,45    45,2 

 18,00-16

 14,552   
Хмельницька95,00    85,00   
50-2   20,00 -5

18,0029   
Черкаська 
  
     
  

    
    
Центральний регіон79,87 


77,48000048,37000018,73-12-10017,4413000
Закарпатська85,403 
 75,70-2д   
    


  
Ів.-Франківська 
    
       
14,00-35 
  12,60  

Львівська79,0063
 74,0011  47    17,00 
  15,0071 
Тернопільська81,00-2   72,00-3 
 5216   16,00-2414

15,90   
Чернівецька86,103
  86,803 
   
  9,00-53 

13,50-5 
 
Західний регіон82,88    77,13900049,51600014,00-3340014,251000
Дніпропетр.  
  
  
 42-9  
19,00-766 25,05372727 
Донецька
  

    


  
17,00-12   18,10-8
  
Запорізька93,003 

82,00 
 
47
   19,24-4
  17,207


Луганська125,0014-4

98,00-7-11

 
 
 16,50-286
 14,00-13  
Харківська69,1535  69,0054-1 30,2
 
 17,40-13
  16,90 
  
Східний регіон95,728-10083,00-2-40039,73-13-50017,83-1321018,255660
по Україні85,73811
81,777   48,957-1 
18,10-16  -117,58911 
MIN59,60--------57,45--------30,2--------9,00--------12,60--------
MAX125,00----
--101,68--------59,94--------24,43--------25,05--------


У порівнянні з 2019-м роком середні закупівельні ціни на яйця зменшились на -16%.  На яловичину І-ї категорії, свинину ІІ-ї категорії і птицю зареєстрована незначна річна інфляції цін виробників. Існує багато підтверджень того, що найбільшими виробниками продукції птахівництва є великі виробничі об’єднання, що мають власні  мережі збуту своєї продукції.closeup-photo-sunflower-oil-seeds-260nw-737806954.jpg


Середні ціни виробників.  Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року. 


ОбластьСередні ціни виробників з ПДВ, грн. за 1 кг (переробних підприємств)
    Масло вершкове 72,5 %     (нефасоване)     Олія (фасована)      Цукор
(франко-завод - EXW)
КартопляКапуста
По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:
По-точна датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпо-перед-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпо-перед-ньої дати
Волинська
 

  

  10,90  
          

Житомирська138,00266 
    

     
   
    
Київська140,50      

 15,0023 
 14,00100 

 7,00-26 

Рівненська167,528
  27,00-7-4-4  


       

  
Сумська164,2213  
26,96-4
  12,52 

 10,00 
  
3,50    
Чернігівська150,00925 
27,00-7   10,302-6-1
7,30 3,30
 
 
Північний регіон152,05751026,99-6-2-2012,189-10010,4368-5-20 4,60-39-341
Миколаївська150,0015111 
   

  
11,005710   4,00-43 
 
Одеська189,6758

 31,85
   15,2521,31    
14,16
   
Херсонська  
  25,20  

     9,5073-5 
 4,50-10 

Південний регіон169,843611128,53


 15,25 
 
13,94126100
7,5526000
Вінницька 123,33   
23,0010,90-3   10,50144-5-2 
4,20-2752 
Кіровоградська160,0014
  26,22  
 10,00

     
  

   
Полтавська  
  27,70 

 
  
 
   
 
 
  
Хмельницька129,00171 
26,00   
11,00 -8  10,00 
 
 5,00 

 
Черкаська      


    
     
 
    
Центральний регіон137,441500025,73100010,63-2-40010,2581-7-10 4,60-38876
Закарпатська
   
 
 

  
  10,00190  
 5,00-18 -2 
Ів.-Франківська147,42


   
  
 
 

  

  
Львівська132,00
   28,00
 

11,00
 

8,80110  -1 5,10-27464
Тернопільська140,00488 

 

11,4012

  9,50 

  6,00

 
Чернівецька135,004
 
24,40-5    
    
       
 
Західний регіон138,61322026,20-200011,2060009,43154000
5,37-18111
Дніпропетр.138,3914-19-19 33,00
     
    

       
Донецька133,50-8 

   
   

 
   
      
Запорізька 120,004 

25,00

    
 
   


4,00-31000
Луганська 125,00-4  
25,00-14    
  


  


    
Харківська136,0012   24,00


 10,30-3-11-11 


 
  
 
 
Східний регіон130,583-5-5026,75-400010,30-3-11-110   


4,00-28000
по Україні145,70121

26,84-1

 11,9110-3-2
11,01101-3-1  5,22-21121
MIN120,0--------23,0--------10,0--------7,3-------- 3,3--------
MAX189,7--------33,0--------15,3--------21,3---- -- 14,2--------


Середні закупівельні ціни виробників на картоплю у порівнянні з минулим роком  зросли удвічі.  Дещо менше зросли ціни на масло вершкове 72,5 %  (нефасоване).морковьСередні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року

ОбластьСередні ціни виробників з ПДВ, грн. за 1 кг (переробних підприємств)
      Морква      Буряк (столовий)     Цибуля (ріпчаста)Крупа гречанаКрупа горохова
По-точна датаЗміна у % до:  По-точна датаЗміна у % до:  По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тижняпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого місяцямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої дати
Волинська   
      
       

 

     
Житомирська          


  

22,00987
  8,40
   
Київська10-5 
  7,00-33


  7,00-30 
    

 
   
Рівненська 
    

 

 
     
  
  
 
Сумська4   
  5,00
 
    
   23,68873339,17  
 
Чернігівська3,3  

  3,804    

   

  


  
Північний регіон5,77-40-1-30  5,27-4231-1  7,00-30-70022,84925118,791000
Миколаївська6-33 00  5,50-3938 
7,00-5066  
  
11,00  
 
Одеська12,05
 00 16,54   
 15,51


      
  

Херсонська3,5-53-2200  3,50-53
 
5,50-563  

  

    
Південний регіон7,18-19-400 8,51146629,34-11110  
  11,00    
Вінницька5,1-60-4-6
  6,00-22   6,45-44-510 23,00
  

    
Кіровоградська


 
  

      


   7,25-34
 
Полтавська  

     

    

   
  

   
Хмельницька6   
  6,007
    7,50-48107721,00

  10,00-9   
Черкаська             
  
      
Центральний регіон5,55-53-225 6,00-32-844  6,98-4634422,00830008,63-7100
Закарпатська7,5-7-6-3l 6,50-6-3-2   8,50-27 

 
    


Ів.-Франківська      
 
 

  
   

 

  
Львівська5-41-11-6-6 5,00-37-2   7,20-30-89-3 
   
    
Тернопільська9,6
     8,00      8,50-19   20,5041-2
 12,5015
  
Чернівецька
  
    
 

      
      
 
Західний регіон7,37-10-5-2-1  6,50-10-2-10  8,07-18-2-1-120,5041-20012,5015000
Дніпропетр.

  
 

  
 
 

        
Донецька

 
      
   
      

Запорізька6-27     4,80-40 
 6,00-48  
  
  9,00-2

 
Луганська
   
         
 
      
   
Харківська 

      
      19,00
1915  
 

Східний регіон6-33000  4,80-350006,00-4500019,0051191509,00-1000
по Україні6,37-33-3-1  6,22-22 21  7,48-31-11 21,096643 9,981 
 
MIN3,3--------  3,5--------  5,5--------19,0--------7,3--------
MAX12,1---- 
  16,5--------  15,5---- --23,7-- ----12,5--  --

У порівнянні з 2018-м роком середні закупівельні ціни виробників на крупу гречану по країні зросли на +66%, залишаючись у дуже вузькому коридорі.  Натомість, середні ціни на моркву  зменшились на -33%, на цибулю ріпчасту на -31% і на буряк столовий на -22%.couscous-727492__340.jpg


Середні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року.

ОбластьСередні ціни виробників з ПДВ, грн. за 1 кг (перероб
      Крупа кукурудзяна     Крупа ячмінна    Крупа пшоняна
По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого мі-сяцямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого мі-сяцямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого мі-сяцямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої дати
Волинська         
     
Житомирська

           

Київська      
     
  
Рівненська      
 
      
Сумська 
  
7,273   13,83-29   
Чернігівська 
 
        
  
Північний регіон
    7,27000013,83-29000
Миколаївська8,80
   9,40    16,00    
Одеська8,80 
  9,40  

16,00
   
Херсонська
  
       
   
Південний регіон8,80110009,401800016,0045000
Вінницька     


       
Кіровоградська
     6,95-74  14,50  
 
Полтавська 
  
 
  
     
Хмельницька8,00

  8,00  
 19,00 
 
Черкаська     

  
 
   
Центральний регіон8,0000007,48320016,7517000
Закарпатська
  
 

  


   
Ів.-Франківська 
   
   
 
 

Львівська
 
      
     
Тернопільська8,0011    7,0015 
 8,001  
Чернівецька      
  
 
Західний регіон8,00110007,00150008,001000
Дніпропетр. 

  
     
  
Донецька 
 

 
  
 
   
Запорізька7,203  
7,2016    9,006000
Луганська
  
 


       
Харківська7,6017 
 7,5025 


   
Східний регіон7,40    7,35200009,009000
по Україні8,05    7,7011   12,724   
MIN7,2--------7,0--------8,0--------
MAX8,8--------9,4-- ----19,0------ 


Річна інфляція середніх цін виробників на крупи (ячмінну, борошняну та кукурудзяну) була незначною.  

sausage-621848__340.jpg


Середні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року. ОбластьСередні ціни виробників з ПДВ, грн. за 1 кг (переробних підприємств)
Ковбаса варена вищого гатунку    Ковбаса варена 1 гатунку     Сир кисломолочний до 9% жирностіСметана 20% жирності
По-точна датаЗміна у % до:По-точна датаЗміна у % до: По-точна датаЗміна у % до:  По-точна датаЗміна у % до:
мину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої датимину-лого рокумину-лого міся-цямину-лого тиж-няпопе-ред-ньої дати
Волинська  8521
  61,2011  
   

 
       
Житомирська  98,36     80,0013    55,00766  52,50455
Київська  150,211 
  105,0017    80,5020  
 47,5013  
Рівненська7814   60,5017  
 76,2619    62,5020
  
Сумська  111,515


 77,507    76,1320  
 67,53 
 
Чернігівська  1025     76,5014  
 60,003    41,30-8
  
Північний регіон 104,1712000  76,7813000 69,5814110 54,27911 
Миколаївська  110  
   80,0014    78,00 
   60,0020   
Одеська 118,7213     80,2916    91,6983    67,7861   
Херсонська  131,26    130,3016        

   
 
Південний регіон 119,976000 96,8616000 84,8533000 63,89390  
Вінницька  94  
   80,00  
  65,0016
   54,0020
  
Кіровоградська 88    58,00 
 
 64,0228    58,5017   
Полтавська  102,3       69,702    77,50-3      
 
 
Хмельницька  88  

   77,0010

  66,0020 
  59,0028
  
Черкаська           
     
    
   
Центральний регіон  93,083000   71,183000 68,1313000 57,17220

Закарпатська 85,2-2     65,60-5

    


     

 
Ів.-Франківська   

        70,50
    27,00    
Львівська  8261    65,00102 
53,0082   43,00101
 
Тернопільська81       65,00     51,00 
   47,00159
 
Чернівецька  85,72
 
63,902  
 35,00-5  
      
Західний регіон  83,482000   64,882000 52,381000 39,0094  
Дніпропетровська 101,54  
  76,44
    97,32161010  77,16514646 
Донецька  982    83,0011    82,36-7 

 63,54-9   
Запорізька  87      71,00     53,006 
  48,004

 
Луганська 115-3  
 80,008
   45,00-63    50,0011 
 
Харківська 108,8110    70,65-5
 
 61,3715    50,785
  
Східний регіон 102,072000 76,223000 67,81-14330 57,901199 
по Україні 100,555    77,188    68,55811  54,441832 
MIN  78-------- 58,0--------  35,0--------  27,0--------
MAX  150,2--------130,3------   97,3--  -- 77,2---- --


У порівнянні з 2019-м роком середні закупівельні ціни виробників  на сметану до 20% жирності зросли на +18%. Дещо меншою була інфляція середніх закупівельних цін виробників на ковбасу варену та сир кисломолочний.  Проте в розрізі адміністративно-територіальних одиниць коридор середніх цін на всю цю товарну номенклатуру був дуже широким.  


Зовнішньоекономічні операції з сільськогосподарською продукцією можуть створювати додатковий тиск на внутрішні ціни виробників у різні сторони. 


Любич Андрій, голова   ГО “Інститут фінансів та права”


Поділитись в соцмережах: