Сірка, мідь, марганець – інший погляд на звичайні речі

Перегляди:  10 09.02.2022  


Сірка, мідь, марганець - інший погляд на звичайні речі

ЯК МІКРОДОБРИВА СТАЛИ ФУНГІЦИДНИМ ЗАСОБОМЩе в давні часи людство почало займатися відтворювальними формами господарства, однією з яких було землеробство. З добою енеоліту (V‒IV тис. до н. е.) пов’язане виникнення та становлення Трипільської культури, за часів існування якої землеробство набуло господарського значення. У 483–485 рр. до н. е., як свідчать рукописи давньогрецького історика Геродота, на території України жителі скіфських поселень почали вирощувати пшеницю. Це поклало початок процесам розвитку знань про принципи взаємодії рослини, ґрунту та середовища, які пройшли довгий шлях становлення і вдосконалення.Коли людство усвідомило, що для нормального функціонування рослині потрібні вода, ґрунт і повітря, почали з’являтися вчення й теорії, автори яких намагалися пояснити процеси, що відбуваються в рослині впродовж її життєвого циклу. Однією з таких спроб є виникнення гумусової теорії, яка, попри свою хибність, проіснувала досить довгий час. Згідно з нею, рослини живляться лише органічними речовинами та водою. Але з розвитком агрохімії як науки ця теорія постійно зазнавала критики, а її основи спростовувались дослідженнями інших вчених. І зрештою основний переворот у науці та практиці зробила теорія мінерального живлення, згідно з якою рослини засвоюють лише неорганічні речовини, а гумус є джерелом вуглецю в ґрунті. Юстус Лібіх (німецький вчений, один із засновників агрохімії) вважав, що збільшення рівня врожаю залежить від внесення в ґрунт елемента, якого бракує найбільше (закон мінімуму). З поширенням теорії Лібіха в багатьох країнах світу розпочалося масове будівництво заводів, які виробляли мінеральні добрива. З’явилися поняття «макроелементи» та «мікроелементи», якими ми користуємося й нині.На сьогодні досягнуто значних успіхів у вивченні системи «рослина – добриво – ґрунт» (трикутник Д. М. Прянишникова – відомого агрохіміка, біохіміка, фізіолога рослин). Дослідження, зібрані за багато століть, збагатили науку та практику інформацією, яка пояснює процеси надходження й перетворення елементів мінерального живлення в рослинному організмі. Традиційно використання таких мікроелементів як марганець, сірка та мідь пов’язане з ліквідацією небажаних фізіологічних процесів, що відбуваються в рослинному організмі в разі їх дефіциту. Нестача хоча б одного з мікроелементів може призвести до серйозних порушень і навіть загибелі рослин. Плідна праця фахівців компанії DOLINA дала змогу успішно використовувати сірку, мідь і марганець у мікродобривах. До того ж відомо, що ці мікроелементи здатні захищати рослини від впливу шкідливих організмів. Відомості про фунгіцидні властивості сірки було знайдено в записах Вільяма Форсайта (1802 рік), садівника короля Великої Британії та Ірландії. Сьогодні на основі багаторічних досліджень створено препарат ОРАКУЛ® сірка актив, який не тільки ефективно компенсує нестачу сірки, а й має потужні фунгіцидні та акарицидні властивості.Перші відомості про застосування міді як фунгіциду датуються 1761 роком, коли сульфат міді запропонували використовувати як протруйник для насіння пшениці. Пізніше було встановлено, що мідь пригнічує розвиток сажкових хвороб. На сьогодні вивчення фунгіцидних властивостей міді та марганцю дало змогу вийти на новий рівень у питаннях захисту рослин від хвороб і створити препарат ОРАКУЛ® колофермин міді та ОРАКУЛ® колофермин марганцю. Кожна з цих розробок має свої фунгіцидні особливості та, як мікродобриво, сприятливо діє на рослину. 
Виноград Бастардо магарацький
Таблиця
Таблиця показників урожайності


СІРКА, МІДЬ І МАРГАНЕЦЬ ВІД КОМПАНІЇ DOLINA
Достатній рівень живлення рослин таким елементом як сірка є однією з ключових позицій у процесах життєдіяльності, адже саме сірка бере участь в утворенні білків і нуклеїнових кислот, регулює ріст вегетативної маси. Тим самим вона збільшує врожайність культур, підвищує життєздатність рослин у складних умовах довкілля. ОРАКУЛ® сірка актив не лише ефективно компенсує нестачу сірки, а й проявляє потужні фунгіцидні та акарицидні властивості. Унікальний склад препарату забезпечує високу біологічну ефективність у протидії борошнистій росі, американській борошнистій росі, кліщам і профілактику розвитку сірої гнилі й альтернаріозу. У розчиненому стані препарат формує структури, які створюють високодисперсні субмікронні частинки сірки, що сприяють максимально швидкому проникненню діючої речовини у тканини листя.ОРАКУЛ® сірка актив за біологічною активністю перевершує фунгі- циди неорганічної природи, до складу яких входить колоїдна мелена сірка. Річ у тому, що препарат ОРАКУЛ® сірка актив становить собою підібрану композицію неорганічних кисневмісних і безкисневих сполук сірки з лужними металами, а також неорганічних сполук, які містять азот у різних формах. У процесі розчинення та реакції з киснем утворюються наночастинки молекулярної сірки з середніми розмірами 2025 нм (нанометрів, 10-9 м). Для порівняння: розмір ядра клітини становить 10 мкм (у 500 разів більше за частинку сірки), продихова щілина – 16×4 нм, а сама клітина досягає 20 мкм (у 1000 разів більше за частинку сірки).Проникнення сірки відбувається не механічним шляхом через пори та відкриті продихи, а переважно методом фізичної дифузії через кутикулу й модифіковані епідермальні структури, такі як клітини продихів і трихоми. Тому малий розмір частинок дає змогу рівномірно розподілити діючу речовину по поверхні листя і за короткий термін проникнути в тканини листя й ефективно усунути нестачу сірки в культурах або боротися з хворобами.Що ж до препаратів на основі колоїдної меленої сірки, то вони виробляються з використанням звичайного механічного подрібнення, яке не передбачає утворення дрібнодисперсних частинок сірки (із середнім розміром частинок до 8 мкм). Ця особливість сірки пояснюється переважно низькою температурою плавлення, яке перешкоджає проведенню інтенсивної механічної обробки, оскільки під час інтенсивного подрібнення порошок нагрівається і частинки сірки починають злипатися, утворюючи агломерати.
У наших дослідженнях ОРАКУЛ® сірка актив проявив як мінімум у 4 рази потужніший фунгіцидний ефект, ніж звичайна колоїдна сірка, що було доведено на базі Інституту виноградарства й виноробства «Магарач» під час випробувань проти борошнистої роси (оїдіуму) на винограді. Приклад розрахунку: еталон (колоїдна сірка) – 5 кг/га х 800 г/кг = 4 кг/га сірки, ОРАКУЛ® сірка актив – 304 г/л х 3,5 л/га = 1 кг/га. Внаслідок обробки колоїдною сіркою технічна ефективність її використання на гронах становила 86,8%, на листі – 89,2%. Використання ОРАКУЛ® сірка актив дало такий результат: на гронах – 84,9%, на листі – 87,6%. Тобто використання препарату досить ефективно пригнічує розвиток оїдіуму.ОРАКУЛ® сірка актив не тільки ефективно стримує розвиток захворювання, але й покращує якість виноматеріалу, підвищуючи цукристість соку (238 г/дм3), урожай (3,1 кг/кущ), середню вагу грона (125 г).
Препарат ОРАКУЛ® сірка актив знайшов широке застосування і на практиці. Відомий блогер і талановитий виноградар Володимир Вікторович Маєр, який зробив своїм хобі вирощування плодово-ягідної продукції, поділився враженнями від використання продукту. Володимир Вікторович вже 17 років займається вирощуванням винограду в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Його колекція налічує близько 250 сортів різної стиглості та напряму використання.

– Володимире Вікторовичу, розкажіть, якими препаратами компанії DOLINA ви користувалися, та поділіться своїми враженнями від застосування ОРАКУЛ® сірка актив.
Володимир Вікторович Маєр


– В мене досить великий досвід вирощування винограду. І, звісно, ринок препаратів із догляду за насадженнями досить насичений, тож якісний препарат часом буває важко вибрати. Я все випробовую на практиці. З продукцією компанії DOLINA познайомився давно, і вона приємно мене вразила. Застосовував стимулятор росту ВИМПЕЛ 2®, мікродобриво ОРАКУЛ® мультикомплекс, ОРАКУЛ® колофермин бору і, звичайно, ОРАКУЛ® сірка актив.Приблизно 10 років у виноградниках в мене не було чистої лози, в ній кожний рік бушує оїдіум. І якщо його вчасно не усунути, можна втратити весь врожай. Особливо важливо, щоб оїдіум не потрапив на ягоду, для цього треба вчасно провести профілактику по листку. Мені порадили використати ОРАКУЛ® сірка актив як профілактичний фунгіцидний засіб. Першу обробку я провів десь 10 липня, взагалі було 7–8 обробок, і в підсумку я дуже задоволений. Це був перший рік, коли в мене на винограді не було оїдіуму. Ще хочу підкреслити одну особливість цього препарату. Коли використовуєш препарати на основі сірки, виникає проблема досить різкого і неприємного запаху, який довго тримається. Після проведення обприскування ОРАКУЛ® сірка актив цей запах був не таким різким і швидко вивітрювався.


Нам вдалося поспілкуватися з іще одним відомим блогером, який займається вирощуванням винограду та інших плодово-ягідних культур. Володимир Вікторович Ісаєнко почав закладати сад ще в 1991 році й досі захоплюється цією справою. Окрім винограду, він вирощу смородину, аґрус, яблука, груші.
– Володимире Миколайовичу, які сорти винограду ви вирощуєте і з якими проблемами вам доводиться стикатись?
Володимир Миколайович Ісаєнко


– Я вирощую сорти технічного винограду, наприклад Кудерка. Окрім цього, в моїх насадженнях є Муромець, Восторг, Оригінал, Талісман, Лора та багато інших сортів. Саджанці я замовляю в Запорізькій області. Вирощую всю цю красу в Полтавській області під Решетилівкою. Коли вирощуєш виноград, звісно, великою проблемою є хвороби, і серед них оїдіум посідає не останнє місце. Я давно знайомий із продукцією компанії DOLINA, вже використовував різні препарати й залишився задоволеним. Тому коли запропонували спробувати ОРАКУЛ® сірка актив, то навіть не роздумував і потім не пошкодував. В мене був досить високий ступінь розвитку оїдіуму, навіть трохи почала вражатися ягода. Після застосування ознаки хвороби зникли, ягода вилікувалась і до самого листопада ніяких хвороб не було. Я був такий задоволений, що навіть порадив його використовувати своїм друзям, і вони також оцінили препарат. ОРАКУЛ® сірка актив я застосовував і на помідорах, огірках, порічках, патисонах, і він добре спрацював.


Не менш важливе значення у процесах росту та розвитку рослин відіграє мідь. Вона каталізує реакції фотосинтезу, впливає на утворення хлорофілу і перешкоджає його руйнуванню. Вивчення фунгіцидних властивостей міді дало змогу вийти на новий рівень у питаннях захисту рослин від хвороб і виявити фунгіцидні можливості препарату ОРАКУЛ® колофермін міді. Він підвищує стійкість до грибкових і бактеріальних збудників, інтенсивність фотосинтезу, поліпшує надходження асимілятів і збільшує стійкість комплексу хлорофілу з білком.Порівняно з гідроксидом міді, мідним купоросом та іншими неорганічними препаратами із вмістом міді, ОРАКУЛ® колофермін міді більш ефективний, оскільки його основна діюча речовина представлена у колоферминній (біологічно активній) формі.Діаграма впливу препаратів на захворювання культур


Багаторічні дослідження фахівців компанії, проведені на базі Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М. Ф. Сидоренка, показали, що позакореневе підживлення персика препаратом з нормою витрати 2,57,0 л/га восени та ранньої весни забезпечило надійний захист рослин від кучерявості листків і клястероспоріозу. Найвища ефективність використання препарату проти хвороб спостерігалася з нормою внесення 7 л/га і становила 95%. Дещо менша ефективність зафіксована з нормою 5 л/га – проти клястероспоріозу (63%) та кучерявості (87%). Найменшою вона була у разі внесення 2,5 л/га – 57% і 63% відповідно.Вивчення ОРАКУЛ® колофермин марганцю показало, що він бере участь в утворенні пластид, які відповідають за нормальний перебіг фотосинтезу, і цим самим перешкоджає розвитку церкоспорозу (сіра плямистість) та альтернаріозу (суха плямистість), які можуть спричинити до 50% втрат врожаю. Марганець також запобігає виникненню темних плям на коренях, а відтак рослина захищена від проникнення всередину різних збудників хвороб. Як сти- мулятор росту він впливає на формування провідних пучків, рухову реакцію листя та квіток, цвітіння, ріст і дозрівання плодів, опадання листя, зав’язей та плодів, відповідає за явища фото- і геотропізму в рослинах.Численні дослідження та практичне використання дали можливість по-іншому поглянути на властивості таких мікроелементів як сірка, мідь і марганець. Якщо раніше використання цих елементів допомагало уникнути небажаних фізіологічних процесів у рослині в разі їх дефіциту і, як наслідок, отримати стійкі високі та якісні врожаї, то на сьогодні їх можна використовувати, як чудовий фунгіцидний засіб, що допомагає запобігти розвитку низки шкідливих організмів. 

Наталія Харитоненко


Наталія Харитоненко, канд. с.-г. наук, науковий співр. відділу маркетингу компанії DOLINA
Поділитись в соцмережах:


Текст сообщения:

*

*